#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
04.10.2016

7313525524

zemný plyn

1 363,00 EUR

SPP, a.s. Bratislava

Obec Krajné

04.10.2016

2016202

doplatok obedov pre dôchodcov

40,32 EUR

Jedálnička,Ján Melichárek

Obec Krajné

04.10.2016

0050000730

náhradné diely MAN

67,32 EUR

AVE-moto, s.r.o. Nové Mesto nad Váhom

Obec Krajné

30.09.2016

301600136

oprava ciest u Mozolákov a u Potôčkov

23 968,27 EUR

ALPINE SLOVAKIA, spol. s r.o. Bratislava

Obec Krajné

30.09.2016

1011601120

vývoz odpadu

619,92 EUR

BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

30.09.2016

1011601121

odvoz nebezpečného odpadu

25,46 EUR

BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

28.09.2016

160222

asfaltová emulzia

100,80 EUR

G.B.DAD, s.r.o. Trnava

Obec Krajné

28.09.2016

1617110640101008

vianočné osvetlenie

199,97 EUR

Mediashop Holding GmbH Neunkirchen

Obec Krajné

27.09.2016

2356817123, 2356766303, 2356791171, 2356775352, 23

telefónne poplatky

45,70 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

27.09.2016

Ofa160163

materiál a oprava

273,80 EUR

Gestor H, s.r.o. Stará Turá

Obec Krajné

27.09.2016

5002487169

združené poistenie majetku

87,83 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

23.09.2016

4590719488

pohonné hmoty

649,38 EUR

Slovnaft, a.s. Bratislava

Obec Krajné

22.09.2016

2161126012

projekcia audiovizuálnych záznamov a použitie hudby na akcii "Hrané leto v Krajnom"

34,80 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

22.09.2016

2016078

preprava členov JDS Krajné na trase Krajné - Brno - MČ Chrlice a späť

414,00 EUR

GAMABUS, s.r.o. Myjava

Obec Krajné

21.09.2016

160100047

ročný servis a revízia plynových zariadení

881,26 EUR

Rastislav Lacko - L servis

Obec Krajné

20.09.2016

6815850217

poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb

208,88 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

14.09.2016

OF2016026

poskytnutie vozidiel na poľnohospodársku výstavu na akciu "Hrané leto v Krajnom!

1 450,00 EUR

Poľnohospodárske družstvo Krajné

Obec Krajné

14.09.2016

2161902243

poskytnutá zľava z faktúry č. 2161122167

2,16 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

13.09.2016

0116098804

stravné poukážky pre dôchodcov k mesiacu úcty k starším

1 248,46 EUR

LE Cheque dejeuner, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

13.09.2016

6927028001

DVD Škatuliaci na akciu "Hrané leto v Krajnom"

36,00 EUR

CinemArt SK, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

12.09.2016

ODBRO16080162

odber kuchynského odpadu

19,20 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Krajné

12.09.2016

ODBRO16070041

odber kuchynského odpadu

19,20 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Krajné

12.09.2016

3101601389

zneškodnenie odpadu

807,14 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné

Obec Krajné

12.09.2016

6861064643

nájomné za fľaše

22,19 EUR

Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

12.09.2016

6810703792

zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla

487,80 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: