#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.12.2023

Dodatok č. 3 k zmluve 001/2018M

3

Neuvedené

BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

31.10.2023

Kúpna zmluva

31102023

1 072,00 EUR

Michal Horňák, Silvie Horňáková

Obec Krajné

26.09.2023

Zmluva o poskytnutí služby Z2307M

Z2307M

2 904,20 EUR

Ing. arch. Marianna Bogyová

Obec Krajné

17.08.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

17082023

7 522,20 EUR

Úrad pre územné plánovanie a výstavbu SR

Obec Krajné

02.08.2023

Kúpna zmluva

182023

1 072,00 EUR

Michal Horňák, Silvie Horňáková

Obec Krajné

25.07.2023

Zmluva o dielo

210723

41 973,00 EUR

PROFITSTAV s.r.o.

Obec Krajné

21.07.2023

Zmluva o zriadení vecného bremena

1124/2023-PN

240,00 EUR

Slovenský vodohospodársky podnik, š. p.

Obec Krajné

19.07.2023

Zmluva o spolupráci

19072023

Neuvedené

Kúpele Trenčianske Teplice, a.s.

Obec Krajné

19.07.2023

Zmluva o poskytnutí dotácie

2023/0509

500,00 EUR

Trenčiansky samosprávny kraj Trenčín

Obec Krajné

07.07.2023

Hromadná licenčná zmluva

VP/23/02076/002

22,80 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

07.07.2023

Kúpna zmluva č. 772023

772023

610,50 EUR

Ján Parči

Obec Krajné

29.05.2023

Kúpna zmluva

29052023

504,00 EUR

Jaroslav Michalec

Obec Krajné

24.05.2023

Zmluva č. 323 0363 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

323 0363

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Krajné

24.05.2023

Zmluva č. 323 0362 o poskytnutí dotácie z prostriedkov Dobrovoľnej požiarnej ochrany SR uzatvorená v zmysle § 51 Občianskeho zákonníka

323 0362

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Krajné

14.02.2023

Dodatok č. 2 k zmluve o dielo č. 001/2018M

2

0,00 EUR

BRANTNER Slovakia, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

30.01.2023

Dodatok č. 2 k Zmluve o poskytnutí finančného príspevku č. IROP-CLLD-P785-512-003-002

IROP-CLLD-P785-512-003-002

0,00 EUR

Kopaničiarskx región - miestna akčná skupina

Obec Krajné

24.01.2023

Zmluva o poskytnutĺ podpory z Enviromentálneho fondu formou dotácie

Zmluva č. 220072 08U01

501 783,50 EUR

Enviromentálny fond

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka:

  • 1