#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2012

Odoslané faktúry

Faktúra č. 12051, nájom miestnosti na prenocovanie vodičov november až december 2012 (PDF) Stiahnuté: 143x | 30.01.2013

Faktúra č. 12052, elektrická energia za rok 2012 (PDF) Stiahnuté: 188x | 30.01.2013

Faktúra č. 12053, prenájom sály v PZ Matejovec (PDF) Stiahnuté: 178x | 30.01.2013

Faktúra č. 12054, prenájom sály v PZ Matejovec (PDF) Stiahnuté: 175x | 30.01.2013

Faktúra č. 12055, montážne práce (PDF) Stiahnuté: 215x | 30.01.2013

Faktúra č. 12056, montážne práce (PDF) Stiahnuté: 221x | 30.01.2013

Faktúra č. 12057, náklady na mzdy november až december 2012, kanalizácia, lesy (PDF) Stiahnuté: 174x | 30.01.2013

Faktúra č. 12058, náklady na elektrickú energiu v roku 2012, Krajné s.č. 263 (PDF) Stiahnuté: 157x | 30.01.2013

Faktúra č. 12059, náklady na telefónne poplatky november, december 2012 (PDF) Stiahnuté: 178x | 30.01.2013

Faktúra č. 12060, náklady na telefónne poplatky november, december 2012, elektrickú energiu 2012 a vodné 2012 (PDF) Stiahnuté: 162x | 30.01.2013

Faktúra č. 9001, za pohrebné služby (PDF) Stiahnuté: 181x | 06.02.2012

Faktúra č. 9002, za pohrebné služby (PDF) Stiahnuté: 180x | 10.02.2012

Faktúra č. 9003, za pohrebné služby (PDF Stiahnuté: 162x | 29.02.2012

Faktúra č. 9004, za pohrebné služby (PDF) Stiahnuté: 180x | 29.02.2012

Faktúra č. 9005, za pohrebé služby(PDF) Stiahnuté: 219x | 13.04.2012

Faktúra č. 9006, za pohrebé služby(PDF) Stiahnuté: 191x | 13.04.2012

Faktúra č. 9007, za pohrebé služby(PDF) Stiahnuté: 212x | 13.04.2012

Faktúra č. 9008, za pohrebné náklady (PDF) Stiahnuté: 153x | 30.03.2012

Faktúra č. 9009, za pohrebné služby (PDF) Stiahnuté: 175x | 30.03.2012

Faktúra č. 9010, za pohrebné služby (PDF) Stiahnuté: 157x | 04.04.2012

Stránka