#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2012

Zmluvy

Zmluva č. 02 2012 medzi Obcou Krajné a p. Milanom Sládečkom, Polianka, zverejnená na stránke obce dňa 8.2.2012 (PDF) Stiahnuté: 205x | 08.02.2012

Zmluva č. 121195676 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy medzi ZSE, a.s. Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 16.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 316x | 16.01.2012

Zmluva č. 121195678 o pripojení odberného elektrického zariadenia žiadateľa do distribučnej sústavy medzi ZSE, a.s. Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 16.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 229x | 16.01.2012

Zmluva medzi Obcou Krajné a Domino stav, s.r.o. Krajné na zhotovenie oplotenia areálu ZŠ s MŠ v Krajnom, zverejnená na stránke obce dňa 9.7.2012 (PDF) Stiahnuté: 318x | 09.07.2012

Zmluva o dielo 20120501 uzavretá medzi Obcou Krajné a MK hlas, s.r.o. Sabinov, rozšírenie bezdrôtového rozhlasu v obci Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 15.5.2012 (PDF) Stiahnuté: 214x | 15.05.2012

Zmluva o dielo č. 023 2011 medzi Obcou Krajné a Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava o vývoze komunálneho odpadu, zverejnená na stránke obce dňa 16.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 243x | 16.01.2012

Zmluva o dielo medzi Ing. Dušan Mozolák, Krajné a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 11.9.2012 (PDF) Stiahnuté: 248x | 11.09.2012

Zmluva o kontokorentnom úvere č. 35 001 12, Dexia Komunál Superlinka medzi Prima bankou Slovensko, a.s. Žilina a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 22.2.2012 (PDF) Stiahnuté: 270x | 22.02.2012

Zmluva o spolupráci pri zbere použitého šatstva medzi Petrom Kucharčíkom, Žilina a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 11.6.2012 (PDF) Stiahnuté: 241x | 11.06.2012

Zmluva o spolupráci uzavretá podľa § 269 ods.2 zákona 513 1991 Zb. obchodného zákonníka v znení neskorších predpisov medzi Obcou Krajné a Slovenskou katolíckou charitou Bratislava – Program potravinovej pomoci 2011 (PDF) Stiahnuté: 218x | 06.08.2012

Zmluva o vykonaní preložky elektroenergetického zariadenia medzi ZSE Distribúcia, a.s. , Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 3.7.2012 (PDF) Stiahnuté: 253x | 03.07.2012

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406057881, ZSE, a.s. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 15.3.2012 (PDF) Stiahnuté: 221x | 14.03.2012

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406057909, ZSE, a.s. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 15.3.2012 (PDF) Stiahnuté: 237x | 14.03.2012

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406070421, ZSE, a.s. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 15.3.2012 (PDF) Stiahnuté: 204x | 14.03.2012

Zmluva o združenej dodávke elektriny č. 9406070440, ZSE, a.s. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 15.3.2012 (PDF) Stiahnuté: 216x | 14.03.2012

Stránka