#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2012

Zmluvy

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službieb pre obec podľa §3 ods. 3 zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení č. 935-3 2011 medzi Obcou Krajné a p. Zdenou Balážovou, zverejnená na stránke obce dňa 30.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 161x | 30.01.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službieb pre obec podľa §3 ods. 3 zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení č. 935-4 2011 medzi Obcou Krajné a p. Pavol Mockovčiak, zverejnená na stránke obce dňa 30.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 167x | 30.01.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službieb pre obec podľa §3 ods. 3 zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení č. 935-5 2011 medzi Obcou Krajné a p. Rudolf Špaldoň, zverejnená na stránke obce dňa 30.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 217x | 30.01.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službieb pre obec podľa §3 ods. 3 zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení č. 935-6 2011 medzi Obcou Krajné a p. Peter Malý, zverejnená na stránke obce dňa 30.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 170x | 30.01.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službieb pre obec podľa §3 ods. 3 zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení č. 935-7 2011 medzi Obcou Krajné a p. Ján Vydarený, zverejnená na stránke obce dňa 30.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 158x | 30.01.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa § 3 ods.3 zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení medzi Obcou Krajné a p. Branislavom Genšiniakom, zverejnená na stránke obce dňa 30.5.2012 (PDF) Stiahnuté: 176x | 30.05.2012

Dohoda o zabezpečení odbornej praxe medzi Obcou Krajné a sl. Andreou Hudecovou, Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 2.7.2012 (PDF) Stiahnuté: 381x | 02.07.2012

Dohoda o zimnej údržbe úseku cesty III 581 16 a miestnej komunikácie Krajné – Zbehy v zimnom období 2012 2013, zverejnená na stránke obce dňa 12.11.2012 (PDF) Stiahnuté: 186x | 12.11.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, cestovné poistenie starostu obce, zverejnené na stránke obce dňa 13.6.2012 (PDF) Stiahnuté: 199x | 13.06.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie počas aktivačnej činnosti formou menších obecných služieb pre obec, zverejnené na stránke obce dňa 13.6.2012 (PDF) Stiahnuté: 205x | 13.06.2012

Kúpna zmluva medzi Obcou Krajné a manželmi Borovskými – za pozemok , zverejnená na stránke obce dňa 25.6.2012 (PDF) Stiahnuté: 219x | 25.06.2012

Kúpna zmluva medzi Obcou Krajné a manželmi Ľubicou a Marekom Svitkovcami, Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 8.10.2012 (PDF) Stiahnuté: 185x | 08.10.2012

Kúpna zmluva medzi Obcou Krajné a p. Vladimírom Turanom, Trnava – za pozemok, zverejnená na stránke obce dňa 2.7.2012 (PDF) Stiahnuté: 201x | 02.07.2012

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta č. ZML.2012 00885, zverejnená na stránke obce dňa 30.3.2012 (PDF) Stiahnuté: 175x | 30.03.2012

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Krajné a Dana Konečníková DADA DEKOR, Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 3.10.2012 (PDF) Stiahnuté: 272x | 03.10.2012

Nájomná zmluva o nájme nebytových priestorov medzi Obcou Krajné a Inci Handžiu – HANCI, Myjava, zverejnená na stránke obce dňa 3.10.2012 (PDF) Stiahnuté: 172x | 03.10.2012

Príkazná zmluva na servis verejného osvetlenia a miestneho rozhlasu v roku 2012 uzatvorená medzi Obcou Krajné a Bc. Pavlom Macúchom, zverejnená na stránke obce dňa 3.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 163x | 03.01.2012

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie – dobrovoľnícka služba, Komunálna poisťovňa, a.s., Banská Bystrica, zverejnené na stránke obce dňa 7.11.2012 (PDF) Stiahnuté: 188x | 07.11.2012

Úrazové poistenie uchádzačov o zamestnanie č. 7305168612 Komunlálna poisťovňa a.s. , Bratislava , zverejnené na stránke obce dňa 2.3.2012 (PDF) Stiahnuté: 191x | 02.03.2012

Zmluva č. 01 2012 medzi Obcou Krajné a p. Jurajom  Kadlečíkom, Kostolné , zverejnená na stránke obce dňa 10.2.2012 (PDF) Stiahnuté: 224x | 10.02.2012

Stránka