#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2012

Odoslané faktúry

Faktúra č. 9031, pohrebné náklady (PDF) Stiahnuté: 206x | 30.01.2013

Faktúra č.12036, za prenájom sály v PZ v Matejovci (PDF) Stiahnuté: 168x | 12.11.2012

Faktúra dobropis č. 110002 za preplatok elektrickej energie (PDF) Stiahnuté: 181x | 03.10.2012

Zmluvy

Darovacia zmluva č. KRPZ-BA-EO4-201 2012 uzatvorená medzi SR KRPZ Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 13.12.2012 (PDF) Stiahnuté: 213x | 12.12.2012

Darovacia zmluva č.p. SE-OMTZ2-2012 001716-010 uzatvorená medzi SR MVSR Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 13.12.2012 (PDF) Stiahnuté: 168x | 13.12.2012

Darovacia zmluva medzi Obcou Krajné a Nemocnicou s poliklinikou Myjava, zverejnená na stránke obce dňa 18.1.2012(PDF) Stiahnuté: 171x | 29.01.2013

Darovacia zmluva uzatvorená medzi ZSE, a.s. Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 25.6.2012 (PDF) Stiahnuté: 177x | 25.06.2012

Deklarácia spolupráce medzi Obcou Krajné a Drahuška a my…o.z. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 12.11.2012 (PDF) Stiahnuté: 172x | 12.11.2012

Dodatok č. 5 k Zmluve č. 1010042006 medzi Obcou Krajné a Kopaničiarskou odpadovou spoločnosťou, s.r.o. Kostolné, zverejnený na stránke obce dňa 1.2.2012 (PDF) Stiahnuté: 161x | 01.02.2012

Dodatok č.1 k príkaznej zmluve zo dňa 27.12.2011 medzi Obcou Krajné a Bc. Pavlom Macúchom, zverejnený na stránke obce dňa 3.2.2012 (PDF) Stiahnuté: 157x | 03.02.2012

Dodatok č.1 k Zmluve o dodávke elektriny, ZSE, a.s Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 15.3.2012 (PDF) Stiahnuté: 167x | 14.03.2012

Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny, ZSE, a.s. Bratislava,  zverejnená na stránke obce dňa 15.3.2012 (PDF) Stiahnuté: 186x | 14.03.2012

Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny, ZSE, a.s. Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 15.3.2012 (PDF) Stiahnuté: 165x | 14.03.2012

Dodatok k zmluve o poskytovaní verejných služieb medzi Obcou Krajné a Slovak Telekom, a.s. Bratislava , zverejnený na stránke obce dňa 12.11.2012 (PDF) Stiahnuté: 210x | 12.11.2012

Dodatok k zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne, zverejnená na stránke obce dňa 30.5.2012 (PDF) Stiahnuté: 179x | 30.05.2012

Dohoda č. 11 §52a 2012 NP V 2 o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť formou dobrovoľníckej služby podľa § 52a zákona č. 5 2004 Z.z. o službách zamestnanosti a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zverejnená na stránke o Stiahnuté: 170x | 27.08.2012

Dohoda č. 72 §51 2012 o zabezpečení podmienok vykonávania absolventskej praxe absolventa školy, vedeného v evidencii uchádzačov o zamestnanie medzi ÚPSVaR Nové Mesto nad Váhom a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 7.6.2012 (PDF) Stiahnuté: 186x | 07.06.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službieb pre obec podľa §3 ods. 3 zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení č. 52 2012 medzi Obcou Krajné a p. Pavel Bačo, zverejnená na stránke obce dňa 31.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 182x | 30.01.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službieb pre obec podľa §3 ods. 3 zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení č. 935-1 2011 medzi Obcou Krajné a p. Vierou Drahošovou, zverejnená na stránke obce dňa 30.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 165x | 30.01.2012

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných službieb pre obec podľa §3 ods. 3 zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení č. 935-2 2011 medzi Obcou Krajné a p. Alžbetou Konečníkovou, zverejnená na stránke obce dňa 30.1.2012 (PDF) Stiahnuté: 191x | 30.01.2012

Stránka