#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Posledné staré, prvé nové

Posledné staré, prvé nové

Posledné zasadanie poslancov starého Obecného zastupiteľstva obce Krajné uskutočnilo sa 9.decembra 2010 o 15:30 v zasadačke Obecného úradu v Krajnom. Obecné zastupiteľstvo prerokovalo a zvolilo hlavného kontrolóra obce, prerokovalo a schválilo rozpočet obce na roky 2011-2013, VZN č.3/2010, VZN č.4/2010, dodatok VZN č.1/2009, prijalo informáciu o Majetkovo právnom usporiadaní pozemkov obce a ďalšie body programu uverejnené v dokumentoch obce. Na záver poďakoval starosta, zástupkyňa starostu a prednostka obecného úradu poslancom, ktorí nebudú pokračovať v ďalšom volebnom období, za ich prácu. Fotografie 1 až 34. Prvé zasadanie nového zastupiteľstva začalo o 18:30, s uvedením staronového starostu do funkcie predsedkyňou miestnej volebnej komisie, sľubom poslancov nového obecného zastupiteľstva. Bolo prerokované a schválené personálne začlenenie poslancov do funkcií, komisií a rad ďalších úloh. Podľa platnej legislatívy mohli sa zasadania uskutočniť v jednom dni.

Ivan Gálik

 

Ivan GálikVytvorené: 9. 12. 2010
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2016 13:48
Autor: Správce Webu