#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

800 rokov prvej písomnej zmienky o obci Šulekovo

800 rokov prvej písomnej zmienky o obci Šulekovo

V dňoch 26. až 28.8.2011 sa v Hlohovci, miestnej časti Šulekovo, konali slávnosti pri príležitosti 800. výročia prvej písomnej zmienky o obci Šulekovo. Šulekovo je našou neformálne družobnou obcou, kde sa aj v minulosti (po roku 1990) stretávali naši občania so šulekovčanmi pri slávnostných príležitostiach, spomienke na martýrov Vilka Šuleka a Karola Holubyho. Významné, obojstranné stretnutie sa konalo pri príležitosti 160. výročia smrti Vilka Šuleka a Karola Holubyho v sobotu 18.októbra 2008 v Hlohovci a miestnej časti Šulekovo. Druhý deň, v nedeľu 19.októbra 2008 konala sa pietna spomienka v Krajnom.
Nedeľnej slávnosti (28.8.2011) zúčastnili sa zástupcovia obce, Ing. Vladislav Šuster, Mgr. Danka Marková a Mgr. Ivan Novomestský. Zúčastnili sa slávnostnej sv. omše v kostole Krista Kráľa v Šulekove, kladenia vencov k pamätníku Vilka Šuleka a Karola Holubyho. Zúčastnili sa najdôležitejšej časti osláv, kedy primátor mesta Hlohovec Peter Dvoran udeľoval ocenenia významným osobnostiam, ktoré svojou činorodou prácou prispeli k rozvoju a zviditeľneniu obce.
Naši delegáti si prezreli výstavu starých vecí, ktorú pripravili seniori v klube, dennom centre Beregseg ( predtým aj názov obce Šulekovo). Z celých osláv nám poslala pani Silvia Rybnikárová, poslankyňa za miestnu časť Šulekovo pekné DVD a ďalšie informácie.
Prvá a druhá fotografia je z 18.októbra 2008.

Ivan Gálik