#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Krajné si pripomenulo

Krajné si pripomenulo

Občania obce Krajné a hostia z Hlohovca, Šulekova, Hrachovišťa, aj rodáci žijúci v blízkom okolí si pripomenuli 160.výročie hrdinskej smrti Vilka Šuleka (20.10.1848) v nedeľu 19.10.2008.
Liturgiu Služieb Božích niesol duch slovenského martýra, komisára Slovenskej národnej rady, ktorý tu v septembri 1848 zorganizoval 400 dobrovoľníkov na odpor voči maďarskému vojsku. Hurbanovské povstanie bolo potlačené, Vilko Šulek zajatý, odsúdený a popravený, zakrátko po ňom aj druhý komisár, Karol Holuby. Kazateľ slova Božieho, farár Ivan Novomestský konfrontoval boj národovcov v rokoch meruôsmych s Písmom svätým - Nový Zákon, List Židom kapitola 11 verš 23-27, 36-38. Pred skončením Služieb Božích prihovoril sa k zúčastnením, zástupca primátora mesta Hlohovec, Peter Dvoran. Vyzval všetkých k národnému uvedomeniu, napĺňaniu odkazu dejateľov slovenského národa.
Po skončení Služieb Božích všetci účastníci odobrali sa na faru. Pán farár Ivan Novomestský prítomných uviedol do prostredia a situácie pred 160.rokmi. Spevokol cirkevného zboru piesňou "Slovensko moje, otčina moja, krásna si ako raj...", aj slnečný deň vytvoril slávnostnú atmosféru pietnej spomienky. Naši hostia a predstavitelia obce uctili si nehynúcu pamiatku položením vencov vďaky k pamätnej tabuli Vilka Šuleka, farárov Jána Boora, Michala Bodického, kaplánov, Vladimíra Roya a Štefana Krčméryho. Pietny akt ukončil spevokol piesňou "Kto za pravdu horí...". Pozvaní hostia z Hlohovca a Hrachovišťa sa ešte streli na návšteve v rodine pána farára, aby sa potom odobrali k spoločnému obedu v reštaurácii v Krajnom.

Ivan Gálik