#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Prijaté faktúry

Faktúra č. 311715, SAMNET, Tesárske Mlyňany, zasielanie informácií o dotáciách a grantoch (PDF) Stiahnuté: 184x | 09.01.2015

Faktúra č. 3260339, JVD papier, s.r.o. Myjava, kancelárske potreby (PDF) Stiahnuté: 189x | 04.06.2015

Faktúra č. 3260413, JVD paier, s.r.o. Myjava, kancelárske potreby (PDF) Stiahnuté: 143x | 10.07.2015

Faktúra č. 3260473, JVD papier, s.r.o. Myjava, kancelárske potreby (PDF) Stiahnuté: 167x | 05.08.2015

Faktúra č. 3260629, JVD papier, s.r.o. Myjava, kancelárske potreby (PDF) Stiahnuté: 183x | 07.10.2015

Faktúra č. 3260683, JVD papier, s.r.o. Myjava, kancelárske potreby (PDF) Stiahnuté: 167x | 04.11.2015

Faktúra č. 3260766, JVD papier, s.r.o. Myjava, kancelárske potreby (PDF) Stiahnuté: 159x | 04.12.2015

Faktúra č. 3260857, JVD papier, s.r.o. Myjava, kancelárske potreby (PDF) Stiahnuté: 201x | 30.12.2015

Faktúra č. 3771460206, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, tv magio (PDF) Stiahnuté: 164x | 10.03.2015

Faktúra č. 3772415140, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, tvmagio (PDF) Stiahnuté: 159x | 09.04.2015

Faktúra č. 3773350390, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, telefónne poplatky (PDF) Stiahnuté: 174x | 07.05.2015

Faktúra č. 3773351193, Slovak Telekom, a.s. Bratislava, tvmagio (PDF) Stiahnuté: 160x | 07.05.2015

Faktúra č. 442015, hany plus, s.r.o. Krajné, strava a občerstvenie, stretnutie dôchodcov MČ Brno Chrlice a Krajné dňa 22.9.2015 (PDF) Stiahnuté: 152x | 07.10.2015

Faktúra č. 4590498997, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 154x | 09.01.2015

Faktúra č. 4590508138, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 159x | 06.02.2015

Faktúra č. 4590512104, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 135x | 20.02.2015

Faktúra č. 4590517397, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 153x | 06.03.2015

Faktúra č. 4590521760, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 148x | 20.03.2015

Faktúra č. 4590526483, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 194x | 09.04.2015

Faktúra č. 4590540670, Slovnaft, a.s. Bratislava, pohonné hmoty (PDF) Stiahnuté: 159x | 14.05.2015

Stránka