#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Prijaté faktúry

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002487169, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 181x | 02.10.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002487169, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 167x | 05.01.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002634763, skupinové úrazové poistenie (PDF) Stiahnuté: 167x | 03.07.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002821665 združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 186x | 02.04.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006312, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 189x | 13.10.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006312, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 159x | 13.04.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006312, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 162x | 12.01.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006363, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 166x | 13.10.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006363, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 190x | 13.04.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006363, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 169x | 12.01.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003247132, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 146x | 27.04.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6807157911, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 159x | 14.09.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6807750520, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 176x | 31.07.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810703792, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 181x | 11.09.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810703792, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 177x | 15.06.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810734361, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 237x | 14.12.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810734361, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 174x | 14.09.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810734361, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 185x | 12.06.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6814225660, miliónové poistenie osôb UA (PDF) Stiahnuté: 189x | 09.10.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6814225740, miliónové poistenie osôb UA (PDF) Stiahnuté: 180x | 09.10.2015

Stránka