#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Prijaté faktúry

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002487169, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 201x | 02.10.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002487169, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 186x | 05.01.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002634763, skupinové úrazové poistenie (PDF) Stiahnuté: 187x | 03.07.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002821665 združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 223x | 02.04.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006312, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 213x | 13.10.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006312, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 178x | 13.04.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006312, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 185x | 12.01.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006363, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 184x | 13.10.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006363, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 209x | 13.04.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003006363, poistenie strojov a strojových zariadení (PDF) Stiahnuté: 188x | 12.01.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5003247132, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 173x | 27.04.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6807157911, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 178x | 14.09.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6807750520, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 200x | 31.07.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810703792, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 206x | 11.09.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810703792, zodpovednosť za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 206x | 15.06.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810734361, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 266x | 14.12.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810734361, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 199x | 14.09.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6810734361, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 209x | 12.06.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6814225660, miliónové poistenie osôb UA (PDF) Stiahnuté: 214x | 09.10.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6814225740, miliónové poistenie osôb UA (PDF) Stiahnuté: 210x | 09.10.2015

Stránka