#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Prijaté faktúry

Faktúra č. OF2015034, RPD v Krajnom, Prašník, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 222x | 27.07.2015

Faktúra č. OF2015047, RPD v Krajnom, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 206x | 04.09.2015

Faktúra č. OF2015053, RPD v Krajnom, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 199x | 02.10.2015

Faktúra č. OF2015058, RPD v Krajnom, vývoz odpadu (PDF) Stiahnuté: 212x | 06.11.2015

Faktúra č. Ofa 150013, Gestor H, s.r.o. Stará Turá, materiál (PDF) Stiahnuté: 196x | 04.03.2015

Faktúra č. Ofa 150130, Gestor H, s.r.o. Stará Turá, materiál (PDF) Stiahnuté: 185x | 19.08.2015

Faktúra č. Ofa150062, Gestor H, s.r.o. Stará Turá, materiál + oprava (PDF) Stiahnuté: 217x | 19.05.2015

Faktúra č. Ofa150174, GESTOR H, s.r.o. Stará Turá, materiál (PDF) Stiahnuté: 199x | 20.11.2015

Faktúra č. OPS 2323 2015, Prima banka, a.s. Žilina, poplatok za vedenie účtu cenných papierov (PDF) Stiahnuté: 206x | 21.12.2015

Faktúra č. V9 2015 5950049, REMA TI TOP INCO -SK, spol. s r.o. Ladomierska Vieska, dopravný pás (PDF) Stiahnuté: 236x | 04.02.2015

Faktúra č. VF20153341, Roman Menšík, Hlubočky, anjelské krídla (PDF) Stiahnuté: 291x | 16.11.2015

Faktúra č. Z15300647, Verlag Dashofer, s.r.o. Bratislava, poplatok za seminár (PDF) Stiahnuté: 196x | 08.06.2015

Faktúra č.215300495, PVOD Kočín, kamenivo (PDF) Stiahnuté: 213x | 04.12.2015

Faktúra preddavková č. 500382029, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, predplatné Kopaničiar expresu na rok 2016 (PDF) Stiahnuté: 212x | 25.11.2015

Komunálna poisťovňa, a.s Banská Bystrica, poistná zmluva č. 6815850214, poistenie majetku a zodpovednosti za škodu právnických osôb a podnikajúcich fyzických osôb (PDF) Stiahnuté: 183x | 28.09.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu č. 6814802536 (PDF) Stiahnuté: 210x | 20.02.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistenie zodpovednosti za environmentálnu škodu č. 6814802552 (PDF) Stiahnuté: 201x | 20.02.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č 6807750520, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 272x | 06.02.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002487169 , združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 220x | 26.06.2015

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002487169 združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 223x | 02.04.2015

Stránka