#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Prijaté faktúry

Faktúra č. 1011501638, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz odpadov (PDF) Stiahnuté: 204x | 10.12.2015

Faktúra č. 1011501639, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava, vývoz kontajnera(PDF) Stiahnuté: 230x | 10.12.2015

Faktúra č. 1015113, Bau cargo, s.r.o. Žilina, výmena okien a dverí na budove OcÚ (PDF) Stiahnuté: 237x | 26.08.2015

Faktúra č. 10181071, MOGUL SLOVAKIA, s.r.o. Hradište pod Vrátnom, motorový olej (PDF) Stiahnuté: 241x | 27.07.2015

Faktúra č. 10181864, Mogul Slovakia, s.r.o. Hradište pod Vrátnom, motorový olej (PDF) Stiahnuté: 240x | 01.12.2015

Faktúra č. 1018564, MOGUL SLOVAKIA s, s.r.o. Hradište pod Vrátnom, motorový olej (PDF) Stiahnuté: 231x | 17.04.2015

Faktúra č. 1018992, Mogul Slovakia, s.r.o. Hradište pod Vrátnom, motorový olej (PDF) Stiahnuté: 233x | 03.07.2015

Faktúra č. 140306, BN invest, s.r.o. Myjava, káble k pc (PDF) Stiahnuté: 332x | 08.01.2015

Faktúra č. 140418, BOVE, s.r.o. Stará Turá, materiál (PDF) Stiahnuté: 210x | 14.01.2015

Faktúra č. 141029, Dintech, s.r.o. Rudník, materiál (PDF) Stiahnuté: 208x | 12.01.2015

Faktúra č. 1500116296, Syndicus, s.r.o. Svidník, pneumatiky (PDF) Stiahnuté: 255x | 24.08.2015

Faktúra č. 150019, Združenie obecných lesov SR, Zvolen, členský príspevok na rok 2015 (PDF) Stiahnuté: 210x | 22.01.2015

Faktúra č. 150021, BOVE, s.r.o. Stará Turá, materiál (PDF) Stiahnuté: 203x | 04.02.2015

Faktúra č. 150047, Pyroteam Group+, s.r.o. Senica, oprava hasiacich prístrojov (PDF) Stiahnuté: 218x | 03.11.2015

Faktúra č. 150053, SPOJ OCEL, Myjava, materiál (PDF) Stiahnuté: 215x | 04.02.2015

Faktúra č. 1500636, GC TECH, Trenčín, vrecia na smeti (PDF) Stiahnuté: 269x | 30.04.2015

Faktúra č. 150064, BOVE, s.r.o. Stará Turá, materiál (PDF) Stiahnuté: 208x | 11.03.2015

Faktúra č. 150069, DINTECH, s.r.o. Rudník, materiál (PDF) Stiahnuté: 219x | 04.02.2015

Faktúra č. 15008, Ing- arch. Bogyová, Piešťany, prípravné práce a návrh ZaD č.1 ÚPN – O dohľad nad spracovaním a prerokovanie, podklady na schválenie (PDF) Stiahnuté: 334x | 05.10.2015

Faktúra č. 150092, VOCH, s.r.o. Myjava, odvoz hliny (PDF) Stiahnuté: 210x | 08.12.2015

Stránka