#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2015

Zmluvy

Zmluva o výpožičke hnuteľného majetku štátu, uzatvorená medzi MV SR, Bratislava a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 16.6.2015 (PDF) Stiahnuté: 153x | 16.06.2015

Zmluva o zabezpečení niektorých činností pracovnej zdravotnej služby, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Ing. Milošom Kmentom, Brezová pod Bradlom, zverejnená na stránke obce dňa 23.1.2015 (PDF) Stiahnuté: 174x | 23.01.2015

Zmluva o zabezpečení technického zhodnotenia hasičských vozidiel číslo PHZ OPK2 2015 000592 008, uzatvorená medzi Obcou Krajné a Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky Bratislava, zverejnená na stránke obce dňa 13.3.2015 (PDF) Stiahnuté: 182x | 13.03.2015

Zmluva o zriadení vecného bremena na p.č. 13462 199, 12682 1, zverejnená na stránke obce dňa 5.11.2015 (PDF) Stiahnuté: 301x | 05.11.2015

Objednávky

Objednávka dopravného značenia (PDF) Stiahnuté: 153x | 25.03.2015

Objednávka dopravy (PDF) Stiahnuté: 164x | 22.06.2015

Objednávka DZ dodatkové tabuľky Stiahnuté: 154x | 22.06.2015

Objednávka geodetických prác (PDF) Stiahnuté: 151x | 26.08.2015

Objednávka maľovania a opravy stien v zasadačke OcÚ (PDF) Stiahnuté: 178x | 04.03.2015

Objednávka merač rýchlosti (PDF) Stiahnuté: 159x | 08.04.2015

Objednávka na dopravný pás (PDF) Stiahnuté: 177x | 30.01.2015

Objednávka na kamenivo (PDF) Stiahnuté: 159x | 26.01.2015

Objednávka na knihy do Obecnej knižnice (PDF) Stiahnuté: 184x | 03.03.2015

Objednávka na opravu komína na budove OcÚ (PDF) Stiahnuté: 205x | 17.08.2015

Objednávka na prezentáciu v maľovanej mape (PDF) Stiahnuté: 182x | 22.04.2015

Objednávka na vymaľovanie a úpravu stien na OcÚ (PDF) Stiahnuté: 186x | 27.08.2015

Objednávka na vymaľovanie KD Matejovec (PDF) Stiahnuté: 181x | 15.05.2015

Objednávka pohárov na strelecké preteky (PDF) Stiahnuté: 172x | 30.07.2015

Objednávka prezentácie v knihe Slovensko pohľadom vtákov (PDF) Stiahnuté: 179x | 02.02.2015

Objednávka sklených trofejí pre akciu Kráľovná kopaníc 2015 (PDF) Stiahnuté: 163x | 18.05.2015

Stránka