#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Objednávky

Objednávka na seminár k novele zákona o verejnom obstarávaní účinná od 1.4.2011, RVC Senica (PDF) Stiahnuté: 170x | 24.03.2011

Objednávka na školenie ku komunálnehu právu obcí a miest (PDF) Stiahnuté: 312x | 27.01.2011

Objednávka na ubytovanie, prenájom ozvučovacej techniky pre potreby projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 195x | 14.12.2011

Objednávka na upomienkové predmety pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 166x | 07.11.2011

Objednávka na výstavné vitríny pre ZŠ s MŠ pre potreby realizácie projektru Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 172x | 14.11.2011

Objednávka na vytýčenie hranice od GEOGIS SK, s.r.o. Holíč (PDF) Stiahnuté: 159x | 02.12.2011

Objednávka na vývoz fekálií, Brantner Slovakia, s.r.o. Bratislava (PDF) Stiahnuté: 319x | 30.05.2011

Objednávka na zameranie a grafické zobrazenie, Geogis SK, s.r.o. , Holíč (PDF) Stiahnuté: 150x | 09.02.2011

Objednávka na zameranie, GEOGIS SK, Holíč (PDF) Stiahnuté: 181x | 14.03.2012

Objednávka na zverejnenie inzerátu na predaj stánku v týždenníku Kopaničiar expres (PDF) Stiahnuté: 278x | 06.04.2011

Objednávka pečiatok pre potreby obce, T – štúdio, s.r.o. Stará Turá (PDF) Stiahnuté: 184x | 02.12.2011

Objednávka plakiet pre ocenených k 620.výročiu prvej písomnej zmienky o Obci Krajné , Dekorum, s.r.o. Piešťany (PDF) Stiahnuté: 179x | 25.09.2012

Objednávka popolníc, MEVAKO, s.r.o. Rožňava (PDF) Stiahnuté: 212x | 03.03.2011

Objednávka prenájmu ozvučovacej techniky a pódia od Ing. Jan Petlák, AVTechnika, Brno, pre potreby realizácie projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 161x | 21.11.2011

Objednávka seminára Elsewa, s.r.o. Košice (PDF) Stiahnuté: 346x | 27.06.2011

Objednávka stravných lístkov pre zamestnancov, Le Chegue Dejeuner Bratislava (PDF) Stiahnuté: 167x | 02.03.2011

Objednávka stravy ZŠ s MŠ v Krajnom, pre potreby projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 181x | 08.12.2011

Objednávka tlačív Daňové priznanie k dani z nehnuteľnosti (PDF) Stiahnuté: 375x | 25.02.2011

Objednávka tlačív, ŠEVT Bratislava (PDF) Stiahnuté: 249x | 26.10.2012

Objednávka tovaru od M.Pokopec – Grandcom, Nové Mesto nad Váhom pre potreby projektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj (PDF) Stiahnuté: 174x | 30.07.2012

Stránka