#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Prijaté faktúry

Faktúra č. 7230312266, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu súp.č. 1037 Kvetinárstvo (PDF) Stiahnuté: 210x | 10.02.2011

Faktúra č. 7232335893, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu (PDF) Stiahnuté: 241x | 02.12.2011

Faktúra č. 7237115233, SPP, a.s. Bratislava, za odber plynu (PDF) Stiahnuté: 198x | 02.06.2011

Faktúra č. 7240289160, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu, súp.číslo 97, zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 200x | 11.03.2011

Faktúra č. 7240290697, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu – verejné osvetlenie (PDF) Stiahnuté: 225x | 11.03.2011

Faktúra č. 7240290740, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu, súp.č. 1037 Kvetinárstvo (PDF) Stiahnuté: 209x | 11.03.2011

Faktúra č. 7240300000, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu budova bývalej MŠ (PDF) Stiahnuté: 346x | 12.04.2011

Faktúra č. 7240300001, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 196x | 12.04.2011

Faktúra č. 7240301197, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu – stánok (PDF) Stiahnuté: 207x | 12.04.2011

Faktúra č. 7240310226, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu, budova materskej školy (PDF) Stiahnuté: 246x | 12.05.2011

Faktúra č. 7240310227, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu, zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 202x | 12.05.2011

Faktúra č. 7240311428, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu, stánok(PDF) Stiahnuté: 231x | 12.05.2011

Faktúra č. 7240314982, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 188x | 10.06.2011

Faktúra č. 7240316946, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu verejné osvetlenie (PDF) Stiahnuté: 227x | 10.06.2011

Faktúra č. 7240316994, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu, stánok (PDF) Stiahnuté: 208x | 10.06.2011

Faktúra č. 7240319870, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu budova bývalej MŠ (PDF) Stiahnuté: 196x | 12.07.2011

Faktúra č. 7240319871, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu, zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 242x | 12.07.2011

Faktúra č. 7240321064, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu -stánok (PDF) Stiahnuté: 208x | 12.07.2011

Faktúra č. 7242178366, SPP, a.s. Bratislava, za odber plynu (PDF) Stiahnuté: 216x | 03.08.2011

Faktúra č. 7266990698, SPP, a.s. Bratislava , za odber zemného plynu za obdobie od 1.3.2011 do 31.3.2011 (PDF) Stiahnuté: 204x | 02.03.2011

Stránka