#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Prijaté faktúry

Faktúra č. 7282016264, SPP, a.s. Bratislava, za odber zemného plynu za obdobie od 1.4.2011 do 30.4.2011 (PDF) Stiahnuté: 158x | 04.04.2011

Faktúra č. 7416645741 SPP,a.s. Bratislava vyúčtovanie za odber plynu (PDF) Stiahnuté: 167x | 26.01.2011

Faktúra č. 7445432274, ZSE, a.s Bratislava, za elektrickú energiu – budova MŠ (PDF) Stiahnuté: 177x | 13.10.2011

Faktúra č. 7445432275, ZSE, a.s Bratislava, za elektrickú energiu – verejné osvetlenie (PDF) Stiahnuté: 227x | 13.10.2011

Faktúra č. 7445432276, ZSE, a.s Bratislava, za elektrickú energiu – zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 157x | 13.10.2011

Faktúra č. 7445454035, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu – verejné osvetlenie (PDF) Stiahnuté: 183x | 14.10.2011

Faktúra č. 7445454351, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu – stánok (PDF) Stiahnuté: 158x | 14.10.2011

Faktúra č. 7445540197, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu (PDF) Stiahnuté: 171x | 16.11.2011

Faktúra č. 7445540198, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu (PDF) Stiahnuté: 176x | 16.11.2011

Faktúra č. 7445559088, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu (PDF) Stiahnuté: 180x | 16.11.2011

Faktúra č. 7450017709, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu verejné osvetlenie (PDF) Stiahnuté: 177x | 11.08.2011

Faktúra č. 7450017710, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu budova MŠ (PDF) Stiahnuté: 231x | 11.08.2011

Faktúra č. 7450017711, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 179x | 11.08.2011

Faktúra č. 7450045190, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu verejné osvetlenie (PDF) Stiahnuté: 183x | 11.08.2011

Faktúra č. 7450045572, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu stánok (PDF) Stiahnuté: 151x | 11.08.2011

Faktúra č. 7450049667 SPP,a.s. Bratislava vyúčtovanie za odber plynu (PDF) Stiahnuté: 143x | 26.01.2011

Faktúra č. 7475251788, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu budova MŠ (PDF) Stiahnuté: 166x | 16.09.2011

Faktúra č. 7475251789, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 166x | 16.09.2011

Faktúra č. 7475271028, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu stánok (PDF) Stiahnuté: 176x | 16.09.2011

Faktúra č. 8723955513, T-Com, Bratislava, telefónne poplatky za mesiac február (PDF) Stiahnuté: 168x | 09.03.2011

Stránka