#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Prijaté faktúry

Faktúra č. 6860478432, Messer Tatragas,s.r.o. Bratislava, nájom na oceľové fľaše (PDF) Stiahnuté: 132x | 10.10.2011

Faktúra č. 6860489160, Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava, nájomné za oceľové  fľaše (PDF) Stiahnuté: 127x | 07.11.2011

Faktúra č. 6860500895, Messer Tatragas, s.r.o., Bratislava, nájom za oceľové fľaše (PDF) Stiahnuté: 162x | 09.12.2011

Faktúra č. 7010349215, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu – verejné osvetlenie (PDF) Stiahnuté: 183x | 11.03.2011

Faktúra č. 7010355990, ZSE, a.s. Bratislava , elektrická energia verejné osvetlenie (PDF) Stiahnuté: 169x | 10.06.2011

Faktúra č. 7101867574, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, preplatok za elektrickú energiu budova Obecných služieb (PDF) Stiahnuté: 162x | 20.04.2011

Faktúra č. 7101919604, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu – budova MŠ (PDF), Stiahnuté: 164x | 23.11.2011

Faktúra č. 7110993203, ZSE, a. Bratislava, za elektrickú energiu budova MŠ (PDF) Stiahnuté: 210x | 28.10.2011

Faktúra č. 7130623340, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu (PDF) Stiahnuté: 229x | 13.05.2011

Faktúra č. 7160459210, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, nedoplatok za elektrickú energiu, budova obecných služieb (PDF) Stiahnuté: 176x | 29.04.2011

Faktúra č. 7190446118, ZSE, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu Matejovec č.d. 453 (PDF) Stiahnuté: 157x | 04.11.2011

Faktúra č. 7192236450, SPP, a.s. Bratislava, za odber  plynu (PDF) Stiahnuté: 151x | 05.09.2011

Faktúra č. 7220326045 Západoslovenská energetika Bratislava, za elektrickú energiu súp.č. 91 budova bývalej materskej školy (PDF) Stiahnuté: 165x | 19.01.2011

Faktúra č. 7220326046 Západoslovenská energetika Bratislava, za elektrickú energiu súp.č. 97 zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 172x | 19.01.2011

Faktúra č. 7220327244 Západoslovenská energetika Bratislava, za elektrickú energiu súp.č. 1037 Kvetinárstvo (PDF) Stiahnuté: 139x | 19.01.2011

Faktúra č. 7221967582 SPP, a.s. Bratislava za odber zemného plynu za obdobie od 19.1.2011-28.2.2011 (PDF) Stiahnuté: 152x | 02.02.2011

Faktúra č. 7222302813, SPP, a.s. Bratislava, za zemný plyn (PDF) Stiahnuté: 157x | 03.11.2011

Faktúra č. 7227078983, SPP, a.s. Bratislava, za odber plynu (PDF) Stiahnuté: 164x | 02.05.2011

Faktúra č. 7230311047, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu súp.č. 91 budova bývalej materskej školy (PDF) Stiahnuté: 163x | 10.02.2011

Faktúra č. 7230311048, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, za elektrickú energiu súp.č. 97 zdravotné stredisko (PDF) Stiahnuté: 188x | 10.02.2011

Stránka