#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Odoslané faktúry

Faktúra č. 201130, TBS, a.s. Stará Turá za výkon požiarnej hliadky, vydaná dňa 20.7.2011 (PDF) Stiahnuté: 166x | 21.07.2011

Faktúra č. 90002 za pohrebné služby , vydaná dňa 9.2.2011 (PDF) Stiahnuté: 185x | 09.02.2011

Faktúra č. 90003 za pohrebné služby, vydaná dňa 23.2.2011 (PDF) Stiahnuté: 197x | 24.02.2011

Faktúra č. 90005 za pohrebné služby vydaná dňa 21.3.2011 (PDF) Stiahnuté: 168x | 21.03.2011

Faktúra č. 90006 za pohrebné služby, vydaná dňa 6.4.2011 (PDF) Stiahnuté: 152x | 06.04.2011

Faktúra č. 90007, za pohrebné služby, vydaná dňa 12.4.2011 (PDF) Stiahnuté: 160x | 12.04.2011

Faktúra č. 90008, za pohrebné služby, vydaná dňa 26.4.2011 (PDF) Stiahnuté: 167x | 27.04.2011

Faktúra č. 90009, za pohrebné služby, vydaná dňa 2.5.2011 (PDF) Stiahnuté: 150x | 02.05.2011

Faktúra č. 90010, za pohrebné služby, vydaná dňa 2.5.2011 (PDF) Stiahnuté: 169x | 02.05.2011

Faktúra č. 90011, za pohrebné služby, vydaná dňa 13.5.2011 (PDF) Stiahnuté: 162x | 17.05.2011

Faktúra č. 90012, za pohrebné služby, vydaná dňa 17.5.2011 (PDF) Stiahnuté: 171x | 17.05.2011

Faktúra č. 90013, za pohrebné služby , vydaná dňa 17.5.2011(PDF) Stiahnuté: 175x | 17.05.2011

Faktúra č. 90015, za pohrebné služby, vydaná dňa 15.6.2011 (PDF) Stiahnuté: 179x | 15.06.2011

Faktúra č. 90016, za pohrebné služby, vydaná dňa 19.9.2011 (PDF) Stiahnuté: 144x | 19.09.2011

Faktúra č. 90017, za úpravu hrobového miesta, vydaná dňa 30.9.2011(PDF) Stiahnuté: 166x | 04.10.2011

Faktúra č. 90018, za pohrebné služby, vydaná dňa 10.10.2011 (PDF) Stiahnuté: 160x | 10.10.2011

Faktúra č. 90019, za pohrebné služby, vydaná dňa 14.10.2011 (PDF) Stiahnuté: 204x | 17.10.2011

Faktúra č. 90020, za pohrebné služby, vydaná dňa 27.10.2011 (PDF) Stiahnuté: 185x | 22.11.2011

Faktúra č. 90021, za pohrebné služby, vydaná dňa 7.11.2011 (PDF) Stiahnuté: 172x | 07.11.2011

Faktúra č. 90022, za pohrebné služby, vydaná dňa 16.11.2011 (PDF) Stiahnuté: 171x | 16.11.2011

Stránka