#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Odoslané faktúry

Faktúra č. 9004, za pohrebné služby, vydaná dňa 10.3.2011 (PDF) Stiahnuté: 160x | 21.04.2011

Faktúra č.2011024, za  štrk, vydaná dňa 31.5.2011 (PDF) Stiahnuté: 162x | 31.05.2011

Faktúra za pohrebné služby č. 90001 vydaná dňa 18.1.2011 (PDF) Stiahnuté: 177x | 19.01.2011

Zmluvy

Dodatok č. 1 k  Zmluve o spolupráci pri vykonávaní reklamy medzi p. Vladimírom Kriškom, Podolie a Obcou Krajné zo dňa 20.4.2011, zverejnený na stránke obce dňa 23.9.2011 (PDF) Stiahnuté: 150x | 23.09.2011

Dodatok č. 1 k zmluve zo dňa 25.6.2009 o poskytovaní audítorských služieb, RVC Senica, s.r.o., zverejnená na stránke obce dňa 11.6.2011 (PDF) Stiahnuté: 186x | 11.07.2011

Dodatok č.1 k zmluve o prenájme nebytového priestoru zo dňa 16.9.2011 medzi Obcou Krajné a Mgr. Alenou Pražienkovou, Poriadie, zverejnená na stránke obce dňa 21.10.2011 (PDF) Stiahnuté: 172x | 21.10.2011

Dodatok č.2 k zmluve č. A 2008 006180 o výpožičke hnuteľného majetku medzi Obcou Krajné a Obvodným úradom Nové Mesto nad Váhom, zverejnená na stránke obce dňa 25.8.2011(PDF) Stiahnuté: 156x | 25.08.2011

Dodatok k Zmluve o dodávke elektriny k číslu  miesta spotreby 3102233112 Loka Jeruzalem 688 VE, zverejnená na stránke obce dňa 24.6.2011 (PDF) Stiahnuté: 162x | 24.06.2011

Dodatok ku kúpnej zmluve spísanej medzi účastníkmi p. Antalom s manželkou a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 22.3.2011 (PDF) Stiahnuté: 173x | 30.03.2011

Dohoda o podmienkach vykonávania menších obecných služieb pre obec podľa §3 ods.3 zákona č. 369 1990 Zb. o obecnom zriadení č. 7-9 2011 uzatvorená medzi Obcou Krajné a p. Pavlom Bačom, zverejnená na stránke obce dňa 27.7.2011 (PDF) Stiahnuté: 189x | 30.01.2012

Dohoda o poskytnutí príspevku na aktivačnú činnosť podľa § 52a zákona č. 5 2004 Z.z. o službách zamestnanosti č. 54 §52a 2011 NP V-2 medzi Obcou Krajné a ÚPSVar Nové Mesto nad Váhom , zverejnená na stránke obce dňa 27.7.2011 (PDF) Stiahnuté: 184x | 30.01.2012

Dohoda o úhrade paušálnych náhrad medzi Obcou Krajné a starostom obce Ing. Vladislavom Šusterom, zverejnená na stránke obce dňa 12.12.2011 (PDF) Stiahnuté: 166x | 12.12.2011

Dohoda o zimnej údržbe úseku cesty III 581 16 a miestnej komunikácie Krajné – Zbehy v zimnom období 2011-2012 medzi SC TSK Trenčín a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 17.10.2011 (PDF) Stiahnuté: 178x | 17.10.2011

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremena medzi Obcou Krajné a p. Milanom Ochodníckym za pozemky zverejnená na stránke obce  dňa 13.4.2011 (PDF) Stiahnuté: 207x | 13.04.2011

Kúpna zmluva a zmluva o zriadení vecného bremene medzi Obcou Krajné a p. Ľuboslavom Bukovčanom a p. Miriam Bukovčanovou, Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 15.12.2011 (PDF) Stiahnuté: 197x | 15.12.2011

Kúpna zmluva medzi Obcou Krajné a Drahuška a my…, Šándorova 8, Bratislava, záhrada v záhradkárskej osade Žadovica (PDF) Stiahnuté: 247x | 19.01.2011

Kúpna zmluva medzi Obcou Krajné a manželmi Antalovými, pozemky záhradkárskej osade Žadovica (PDF) Stiahnuté: 196x | 03.03.2011

Kúpna zmluva medzi Obcou Krajné a manželmi Mayerovými, pozemky v záhradkárskej osade v Žadovici zverejnená na stránke obce dňa 4.3.2011 (PDF) Stiahnuté: 167x | 04.03.2011

Kúpna zmluva medzi rodinou Janekovou a Obcou Krajné, zverejnená na stránke obce dňa 22.8.2011 (PDF) Stiahnuté: 227x | 22.08.2011

Kúpna zmluva o predaji obecného pozemkou medzi Obcou Krajné a p. Annou Talábovou , zverejnená na stránke obce dňa 14.3.2011 (PDF) Stiahnuté: 228x | 14.03.2011

Stránka