krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


620 rokov od prvej písomnej zmienky obce Krajné (úvodná časť)

Narodeniny človeka oslavujeme spravidla v deň výročia, alebo v najbližších dňoch, tak aby to vyhovovalo oslávencovi aj účastníkom oslavy. 620. narodeniny obce Krajné, presnejšie povedané, písomné potvrdenie názvu Krajné pripadlo na deň 7.marca. Takto píše kronikárka obce Jozefa Matyášová pri príležitosti osláv 600 ročnice: Jubilejné oslavy začali v sobotu 7. marca 1992 otvorením výstavy „Krajné 1392 – 1992“, ktorá bola inštalovaná v zasadačke OÚ. Bolo to presne v deň na ktorý pripadla jubilejná šesť storočnica. Vo štvrtok 7. marca 1392 uhorský kráľ Žigmund vydal donačnú listinu na hradné panstvo Čachtice svojmu vernému Štiborovi zo Štiboríc. V tejto listine sa spomína naša obec a niekoľko okolitých obcí prvýkrát. Je to najstaršia zmienka o obci.
Oslavy vtedy prebiehali počas celého roku 1992, spomenutou jarnou častou počas dvoch dní uskutočnilo sa viacero podujatí, za širokej účasti obyvateľov a pozvaných hostí. Nedeľné služby Božie celebroval biskup Západného dištriktu ECAV na Slovensku Ján Antal. Po nich nasledovalo slávnostné odhalenie pamätnej dosky na fare. Slávnostný obed presbyterov a pozvaných hostí sa konal v jedálni JRD, kde mnohí hostia dostali Pamätné listy a prvé výtlačky monografie PhDr. Jána Lukačku Csc. „Krajné 1392 – 1992“. Po obede si hostia pozreli výstavu Krajné 1392 – 1992, aby sa potom zišli na cintoríne pri kladení vencov k hrobom významných osobností Krajného. Nešporné služby Božie patrili vystúpeniu, prednáške prof. Dr. Ruda Brtáňa. Túto slávnosť dokumentujú farebné fotografie 1 – 3 a ostatné čiernobiele fotografie.
Hlavná, letná časť osláv sa konala 25. až 28 júna 1992. Fragmenty zápisov v kronike: Vo štvrtok 25.6. o 17:00 hod. začala letná časť osláv vernisážou výstavy „Krajné vo výtvarnom umení“. ...Piatok 26. júna patril deťom a mládeži. Žiaci pod vedením svojich učiteľov súťažili v telocvični školy, na školskom ihrisku, aj na ihrisku telovýchovnej jednoty v rôznych športových disciplínach a hrách... V sobotu 27. júna stretli sa pozvaní krajania a hostia s predstaviteľmi obce v zelenom salónku SaB-y JRD. Zhromažďovali pred 10 hod. Prítomným sa prihovoril starosta obce. Moderátorom stretnutia bol pán Ivan Eľko. … Po slávnostnom obede si prezreli výstavu „Krajné vo výtvarnom umení“. V tom čase sa už schádzali účastníci alegorického sprievodu pred budovou OÚ. Po krátkom príhovore (J. Matyášová) sa dal sprievod do pohybu. Za krojovaným čelom sprievodu, ktorý niesol emblém osláv, na koči sa symbolicky viezli v dobových kostýmoch historické postavy, ku ktorým sa viaže najstaršia písomná zmienka o obci: kráľ Žigmund v sprievode vojvodu Ctibora zo Ctiboríc – pána čachtického panstva (Žigmund – B. Matyáš, Ctibor - D. Nedorost). Za nimi nasledoval voz so svadobčanmi a ľud. hudbou, mládež v krojoch, baby perinárky (členovia folklórneho súboru Krajňanec). Školská mládež v športových úboroch, malí tanečníci spoločenských tancov v sprievode učiteľov. V slávnostnom sprievode niesli členovia cirkevného zboru staré spolkové zástavy z dvadsiatych rokov. ...V nedeľu ráno 28. júna na slávnostných bohoslužbách boli milí hostia. Dcéra Vladimíra Roya pani Zora Belanová – Royová sa prihovorila prítomným. Sviatočnú kázeň predniesol pán farár Osuský. Bohoslužby snímal slov. rozhlas. … Nedeľňajšie poobedie patrilo športu. …Krátka fotoreportáž z letnej časti osláv 27.6.1992 je na fotografiách č. 4 – 32.
V kronike sa uvádzajú nasledujúce podujatia: stretnutie učiteľov, ktorí pôsobili v Krajnom, beseda s PhDr. Jánom Lukačkom Csc., autorom monografie „Krajné 1392 – 1992“, stretnutie dôchodcov, jubilantov, stretnutie rodákov narodených v roku 1932 -1942, výstava fotografií „Krajné vo fotografii“ (20.11.1992) a vianočný koncert umelcov pod názvom „Nesieme vám koledu“. Viac informácií nájdete na našej stránke.

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Všetky fotografie

Ivan Gálik


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU