krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Ponuka majetku

Obec Krajné
(platnosť ponuky 60 dní od zverejnenia – predajca nie je platiteľom DPH)
Odpredá:


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU