krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Základné informácie

V obci Krajné bolo k 21.8.2014 trvale prihlásených 1549 obyvateľov, ktorí žijú na katastrálnom území o rozlohe 2845 ha (po zmene hranice katastrálneho územia s obcou Podkylava od 20.12.2007 pribudlo 147,5ha). Obec má jeden volebný obvod, obecné zastupiteľstvo má 9 poslancov a starostu obce.

Poloha

Krajné je veľká kopaničiarska obec, ktorá sa rozkladá v juhovýchodnom cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát, v doline potoka Jablonky a Korytárky.

Symboly obce

Všetky mestá SR a aj mnohé obce majú svoju mestskú či obecnú symboliku, ktorá ich reprezentuje a charakterizuje navonok. Erb, pečať a zástava sú ich poznávacím znamením už po celé stáročia v regióne, aj v štáte.

História

Krajné má zaujímavú minulosť a bohaté národné tradície. Po prečítaní dejín tejto obce sa človek stretne s menami významných osobností slovenského národa.


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU