krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Poloha obce

Stred obce má nadmorskú výšku 250 m.
Zemepisná poloha obce: 48°42’05,00” severnej šírky, 17°41’09,05” východnej dĺžky.

Krajné je veľká kopaničiarska obec, ktorá sa rozkladá v juhovýchodnom cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát, v doline potoka Jablonky a Korytárky. Rozsiahly chotár Krajného na západe susedí s chotárom Jablonky, na severovýchode s chotárom Kostolného a Hrachovišťa, vrch Drieňovica (454,3 m) tvorí hranicu s dedinami Podolie a Šípkové. Južnými susedmi Krajného sú Prašník a Podkylava. Na Juhozápade sa nachádza Krajňanská hora s najvyšším vrchom Lipovec (498,7 m).
Krajné ako súčasť Čachtického hradného panstva patrilo do Nitrianskej župy. Jej územie sa už v 15. storočí členilo na menšie administratívne jednotky. Krajné patrilo do najväčšieho - Novomestského. Po vzniku okresného zriadenia až po rok 1960 sa Krajné stalo súčasťou Myjavského okresu. Potom patrilo do okresu Trenčín a od konca roka 1996 sa znova stalo súčasťou Myjavského okresu.
Zaujímavou raritou obce je skutočnosť, že sa skladá z 50 miestnych častí. Sú to kopanice zo 16. až 17. storočia a to: Bukovina, Dobrá Mer, Doliny, Hodovec, Chalupy, Jeruzalem, Kahúnova dolina, Kahúnov vŕšok, Kesov, Komárno, Konkušova dolina, Kurtišáci, Luskovica, Lazčeky, Manigov, Marušíci, Matejovec, Mertláci, Metláci, Mitalovec, Na vŕšku, Nebojsa, Ošmek, Osikovce, Podbočiny, Podkorytárka, Podprehora, Podrienie, Podvrch, Prehôrka, Sadloňov mlyn, Siváci, Stanova dolina, Svinová, Sychrov, Tabán, Tomkáci, Treskovec, Tŕnie, U Drobných, U Ferancov, U Hrdlicov, U Januškov, U Mozolákov, Vápenky, Vydarených dolina, Zajačice, Zbehy a Žadovica.
Mnohé z nich, hlavne samoty zanikli, alebo ďalšou výstavbou sa zlúčili do jedného názvu.


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU