krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Správne konania

Číslo
konania
Dátum
začatia
konania
Dátum
zverejnenia
informácie
Lehotana
potvrdenie
záujmu byť
účastníkom
v konaní
Predmet
konania
010/2011 4.1.2012 10.1.2012 7 dní Oznámenie o výrube Gorčíková
016/2012 9.1.2012 10.1.2012 7 dní Oznámenie o výrube Náhlik
67/2012 25.1.2012 26.1.2012 7 dní Oznámenie o výrube Nižnanská
87/2012 31.1.2012 1.2.2012 7 dní Oznámenie o výrube PD Krajné
94/2012 1.2.2012 1.2.2012 7 dní Oznámenie o výrube Obec Krajné
106/2012 3.2.2012 6.2.2012 7 dní Oznámenie o výrube Táborský I
107/2012 3.2.2012 6.2.2012 7 dní Oznámenie o výrube – Táborský II
118/2012 13.2.2012 14.2.2012 7 dní Oznámenie o výrube – Ing. Pojedinec
138/2012 17.2.2012 21.2.2012 7 dní Oznámenie o výrube – ZŠ s MŠ
200/2012 13.3.2012 14.3.2012 7 dní Oznámenie o výrube – ZŠ s MŠ 
580/2012 28.9.2012 3.10.2012 7 dní Oznámenie o výrube – Lajda
627/2012 23.10.2012 24.10.2012 7 dní Oznámenie o výrube Bukovčanová
34/2013 14.1.2013 15.1.2013 7 dní Oznámenie o výrube – Obec Krajné
100/2013 6.2.2013 6.2.2013 7 dní Oznámenie o výrube – Uhrin
187/2013 19.3.2013 20.3.2013 7 dní Oznámenie o výrube – Matovičová
453/2013 19.7.2013 22.7.2013 7 dní Oznámenie o výrube – Náhlik
715/2013 23.12.2013 23.12.2013 7 dní Oznámenie o výrube – Konečník, JUDr.
32/2014 15.1.2014 16.1.2014 7 dní Oznámenie o výrube – Moravec, Moravec,  Moravcová
75/2014 28.1.2014 29.1.2014 7 dní Oznámenie o výrube – Chalupa, Močarník, Ďuriš
76/2014 29.1.2014 29.1.2014 7 dní Oznámenie o výrube – Ďuriš
87/2014 31.1.2014 31.1.2014 7 dní Oznámenie o výrube – Lajda, Ing. Lajdová
549/2014 7.10.2014 10.10.2014 7 dní  Oznámenie o výrube – Hricková, Hricko 
585/2014 31.10.2014 31.10.2014 7 dní  Oznámenie o výrube – Ing. Daniel, Danielová
83/2015 9.2.2015 10.2.2015 7 dní Oznámenie o výrube – Herák, Kačányová
594/2015 11.11.2015 12.11.2015 7 dní  Oznámenie o výrube – Haruštiaková, Matulová
65/2016 28.1.2016 28.1.2016 7 dní  Oznámenie o výrube –  Zmeková 
108/2016 18.2.2016 18.2.2016 7 dní  Oznámenie o výrube – Kubiš s manž.
122/2016 29.2.2016 29.2.2016 7 dní Oznámenie o výrube –  ECAV Krajné

 


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU