krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Obecné zastupiteľstvo – zápisnice

Plán zasadnutí obecného zastupiteľstva

Pri plánovaní termínov platí všeobecne platná zásada, že zasadania sa konajú každý tretí  mesiac, vo štvrtok o 17,00 hodine.  Pre riešenie neodkladných úloh budú zvolané mimoriadne zasadania obecného zastupiteľstva. V roku 2016 sa predbežne zasadnutia OZ budú konať: 4.2.2016, 17.3.2016, 16.6.2016, 22.9.2016, 8.12.2016.

Aktuálne

ROK 2016

ROK 2015

Archív


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU