krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné, 2.časť

Druhý deň osláv začal Službami Božími v evanjelickom kostole. Po úvodnej liturgii vystúpil cirkevný spevácky zbor ECAV v Krajnom, vedený kantorkou Martinou Figurovou. V kázni vystúpil hosťujúci kňaz Ľuboslav Beňo z cirkevného zboru Rankovce, dôležité medzníky a momenty z histórie zboru pripomenul rodák, farár Branislav Kolény. Jeho milé a vrúcne slová nájdete v Kronike obce Krajné. Prítomných pozdravila starostka družobných Chrlic Ivana Telecká, starosta obce Vladislav Šuster, farárka Monika Beňová a zborový dozorca Vladimír Malý. Na záver zazneli duchovné piesne mládežníckej skupiny Eleos. Po skončení Služieb Božích položili veniec na hrob nebohého farára Jána Eľku a veniec na farský dom k pamätnej tabuli, významným dejateľom a martýrovi meruôsmych rokov Vilkovi Šulekovi. Nedeľné popoludnie pokračovalo oslavami v Kultúrnom dome Matejovec. Návštevníci si vypočuli mená ocenených a ich zásluhy na ocenenie. Potom nasledovali kultúrne vystúpenia súborov tak, ako v predošlom dni. Lúčenie s členmi Chrlickej Zvonice bolo plné emócií, boli tu, v tomto pre nich malebnom kraji prvý krát, iste budú túžiť prísť opäť so svojim moravským folklórom. Na dlhú cestu domov sa posilnili večerou v Stopke, kde sa rozlúčili s predstaviteľmi obce. Tak ako pri sobotných oslavách našlo sa veľa dobrovoľníkov, ktorí pre svoje úlohy nemali možnosť byť v centre diania, nemohli plne prežívať atmosféru osláv, aj tu v Matejovci obetovala sa asi desiatka obyvateľov, aby pripravili všetko pre vystúpenie súborov a pohodu hostí. Tak isto im patrí veľká vďaka od hlavných organizátorov osláv.

1 | 2 | 3 | 4 | Všetky fotografie

Ivan Gálik


ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU