#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte na webových stránkách OBCE KRAJNÉ

 

Krajné je veľká kopaničiarska obec, ktorá sa rozkladá v juhovýchodnom cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát.

Aktuality

25.01.2019

Inzerát

odpredaj Š 1203 (špeciálny pohrebný automobil)

Detail

10.01.2019

UPOZORNENIE PRE OBČANOV, KTORÍ MAJÚ PRIHRADENÉ POZEMKY VO VLASTNÍCTVE OBCE

Na základe prijatého uznesenia č. 98/2018 na zasadnutí Obecného zastupiteľstva v Krajnom dňa 25.10.2018 v znení: „OZ schvaľuje určenie cien pozemkov vo vlastníctve obce (ďalej len „pozemky“) v zmysle znenia § 9a odst. 8 písm. b) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov: “Ustanovenia odsekov 1 až 7 sa nepoužijú pri prevode majetku obce, a to b) Pozemku zastavaného vo vlastníctve nadobúdateľa vrátane priľahkej plochy, ktorá svojim umiestnením a využitím tvorí neoddeliteľný celok so stavbou“, nasledovne: 1) od 1.1.2019 do 30.6.2019 vyššie uvedené pozemky budú predávané za aktuálnu cenu 1,85€/m2, cena platí na schválené predaje do 30.6.2019. 2) od 1.7. 2019 budú tieto pozemky predávané za cenu 8,-€/m2. Nová cena je určená na základe znaleckého posudku z roku 2016 podľa ktorého obec odkupovala pozemky a kúpnej ceny, zaokrúhlená na celé euro nahor“. Z uvedeného vyplýva, že občania, ktorí majú prihradené k svojim nehnuteľnostiam pozemky vo vlastníctve obce ( tzn. tie, ktoré sa nachádzajú pri rodinných domoch a sú oplotené, prípadne stojí na nich stavba vo vlastníctve občana) si môžu občania v roku do 30.6.2019 odkúpiť do svojho vlastníctva za cenu 1,85€/m2, od 1.7.2019 budú tieto pozemky obcou predávané za sumu 8,-€/m2. Bližšie informácie o potrebných dokladoch k žiadosti o kúpu pozemku Vám podajú pracovníci obecného úradu. Žiadosti od občanov budú prijímané na prerokovanie obecným zastupiteľstvom do 1.3.2019.

Detail

17.12.2018

Kúpele v regióne Trenčianske Teplice

Možnosť pre občanov našej obce využiť zľavy v termálnych bazénoch od 1.12. - 23.12.2018 a 2.1.2019 - 28.2.2019

Detail

30.11.2018

Kalendár zvozu komunálneho odpadu v obci Krajné na rok 2019

Kalendár zvozu komunálneho odpadu v obci Krajné na rok 2019

Detail

13.11.2018

Oznámenie všeobecnej lekárky MUDr. Gellenovej

Predpis receptov na objednávku

Detail

11.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018

Výsledky volieb do orgánov samosprávy obcí, konané dňa 10.11.2018

Detail

03.07.2018

Oznámenie Trenčianskeho samosprávneho kraja - zmeny v Lekárskej službe prvej pomoci od 1.7.2018

Oznámenie Trenčianskeho samosprávneho kraja - zmeny v Lekárskej službe prvej pomoci od 1.7.2018

Detail

30.01.2017

Stanovisko správcu obecných lesov k otázke rozsahu a spôsobu ťažby rubných stromov

odpoveď na občas vyskytujúce sa otázky niektorých spoluobčanov

Detail