#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Vitajte na webových stránkách OBCE KRAJNÉ

 

Krajné je veľká kopaničiarska obec, ktorá sa rozkladá v juhovýchodnom cípe Myjavskej pahorkatiny a v Čachtických vrchoch, neďaleko úpätia Malých Karpát.

Aktuality

13.01.2020

Pozvánka na maškarný ples 1

Pozvánka na maškarný ples

Vážení občania, srdečne Vás pozývame na Maškarný ples, ktorý sa uskutoční dňa 7.2.2020 o 19,30 hodine v Požiarnej zbrojnici v Krajnom.

Detail

08.01.2020

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2020

Kalendár zvozu komunálneho odpadu na rok 2020

Detail

20.03.2019

Oznam o sms „Hlásnik“

Oznam o sms „Hlásnik“

Detail

22.02.2019

Desatoro bezpečného seniora

Desatoro bezpečného seniora

Detail

13.11.2018

Oznámenie všeobecnej lekárky MUDr. Gellenovej

Predpis receptov na objednávku

Detail

30.01.2017

Stanovisko správcu obecných lesov k otázke rozsahu a spôsobu ťažby rubných stromov

odpoveď na občas vyskytujúce sa otázky niektorých spoluobčanov

Detail

25.01.2017

Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné

Obec Krajné podpísala Zmluvu o poskytnutí NFP s poskytovateľom MŽP SR v zastúpení so SAŽP na projekt „Zefektívnenie systému triedeného zberu v obci Krajné“. Projekt sa realizuje s podporou finančných prostriedkov zo štrukturálnych fondov EÚ v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Detail

07.07.2016

obrázok

IBV Krajné - Matejovec

Individuálna bytová výstavba v miestnej časti Matejovec

Detail