krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Aktuality

Oznam o zatvorení obecného úradu dňa 28.8.2014

čítať ďalej →

Pridané: 26. august, 2014


Zverejnenie počtu obyvateľov obce Krajné pre voľby do orgánov samosprávy obcí

čítať ďalej →

Pridané: 21. august, 2014


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 8.9.2014

čítať ďalej →

Pridané: 18. august, 2014


Oblastná výstava psov všetkých plemien v Krajnom

Od roku 2007 sa v priestoroch Obecného športového areálu v Krajnom už piaty raz predstavili vystavovatelia psov porote a širokej diváckej spoločnosti, aby ukázali výsledky svojho chovateľského snaženia čítať ďalej →

Pridané: 14. august, 2014


Oznámenie o zámere obce Krajné predať svoj majetok podľa ust. §9a ods.8 písm.e) zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších právnych predpisov

čítať ďalej →

Pridané: 13. august, 2014


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 3.9.2014

čítať ďalej →

Pridané: 13. august, 2014


Oslavy 80. výročia organizovaného futbalu v Krajnom

Pri príležitosti 80. výročia organizovaného futbalu v Krajnom naša TJ Slovan-Rovnosť zorganizovala futbalový deň na sobotu čítať ďalej →

Pridané: 4. august, 2014


Oblastná výstava psov všetkých plemien o pohár starostu

Oblastná výstava psov všetkých plemien o pohár starostu

Pridané: 3. august, 2014


120 rokov hasičstva v Krajnom

Sobota 12.7.2014 sa v obci Krajné niesla v duchu histórie, nakoľko miestny dobrovoľný hasičský zbor oslávil 120. výročie svojho založenia. čítať ďalej →

Pridané: 26. júl, 2014


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie v dňoch 6.8. a 8.8.2014

čítať ďalej →

Pridané: 21. júl, 2014ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU