krajne.sk | Informačný portál obce


MENU OBEC


Voľby do orgánov samosprávy obcí


Aktuality

Pozvánka na zasadnutie Obecného zastupiteľstva v Krajnom, ktoré sa bude konať dňa 18.9.2014

čítať ďalej →

Pridané: 16. september, 2014


Pozvánka na kurz paličkovanej čipky

čítať ďalej →

Pridané: 16. september, 2014


Odvolanie III. stupňa povodňovej aktivity

čítať ďalej →

Pridané: 14. september, 2014


OZNAM

Žiadame obyvateľov obce Krajné, ktorí boli poškodení povodňou dňa 12.09.2014, aby rozsah škôd nahlásili na Obecný úrad v Krajnom do 19.09.2014. Upozorňujeme, že obec Krajné nemá nožnosť poškodené osoby odškodniť, ale tento prehľad škôd potrebujeme z dôvodu sumarizácie škôd a nákladov na povodňové záchranné práce.

Náhradu škôd si treba nárokovať od poisťovní, v ktorých máte poškodené nehnuteľnosti a veci poistené.

Pridané: 13. september, 2014


Členovia JDS Krajné si pripomenuli 70. výročie SNP

Členovia JDS Krajné a JDS Hrachovište na spoločnom stretnutí 29. agusta 2014 v Obecnom športovom areáli pripomenuli si 70. výročie SNP čítať ďalej →

Pridané: 6. september, 2014


Poľovnícke popoludnie v Borinke

Po verejných streleckých pretekoch 5.7.2014 usporiadalo PZ Krajné-Drieňovica pre svojich členov a rodinných príslušníkov posedenie na sobotu 16.8.2014 v areáli „Borinka“ čítať ďalej →

Pridané: 6. september, 2014


Spomienková slávnosť 70. výročia SNP

Výbor ZO SZPB v Krajnom pripravil na piatok 15.8.2014 členskú chôdzu spojenú so spomienkovou slávnosťou, pri príležitosti 70. výročia SNP čítať ďalej →

Pridané: 6. september, 2014


Kurzy krajnianskej paličkovanej čipky

čítať ďalej →

Pridané: 3. september, 2014


Oznámenie Západoslovenskej distribučnej, a.s. Bratislava o prerušení dodávky elektrickej energie dňa 17.9.2014 a to v čase od 8.00 do 11.00 hod. a 8.00 do 15.00 hod.

čítať ďalej →

Pridané: 2. september, 2014


Oznam o zatvorení obecného úradu dňa 28.8.2014

čítať ďalej →

Pridané: 26. august, 2014ELEKTRONICKÁ POŠTA

NA FACEBOOKU

INTERAKTÍVNA MAPA
Interaktívna Google mapa
PROJEKTY PODPORENÉ EU
Projekty podporené EU