#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Potvrdili a upevnili svoje priateľstvo

Potvrdili a upevnili svoje priateľstvo

Nové obecné zastupiteľstvo a zamestnanci Obecného úradu v Krajnom privítali na svojom mimoriadnom zasadnutí 6.januára 2011 poslancov a predstaviteľov MČ Brno – Chrlice, ktorí boli tak isto novozvolení, aby sa spoznali a potvrdili spoluprácu pre ďalšie obdobie. Privítali sme starostu Chrlic Ing. Petra Mandelíka, Ph.D, 1. miestostarostku Bc. Ivanu Teleckú, miestostarostku Mgr. Moniku Sklenářovú, poslancov Mgr. Jitku Růžičkovú a Martina Prokeša, riaditeľku školy PaedDr. Mariu Vlčkovú, predchádzajúceho starostu Ing. Vladimíra Kučeru a Petra Matouška. Oficiálna partnerská spolupráca s Chrlicami začala 6.9.2006 slávnostným podpisom partnerskej zmluvy na radnici v Chrliciach. Od tohto dátumu sa pravidelne stretávajú futbalisti, hasiči a seniori recipročne, v Chrliciach a v Krajnom. Spolupráca poľovných združení pre rozdielne podmienky nie je tak výrazná, ako u predchádzajúcich organizácií. Je dohodnutá aj spolupráca škôl, ktorá bude osobnejšia, ako je spolupráca cez internet so Základnou školou Strýčice (ČR) s ktorou sa spojili v rámci medzinárodných školských projektov.
Prvým bodom rokovania obecného zastupiteľstva bola „Žiadosť o finančný príspevok na projekt k operačnému programu cezhraničnej spolupráce SR – ČR 2007-2013 a realizácia s ňou súvisiacich aktivít“. Na pracovnom stretnutí 17.12.2010 oboznámili sa s  projektom naši partneri v Chrlicich a súhlasili na ňom spolupracovať. Manažérkou tohto projektu „Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj“ je Ing. Danka Palkechová, ktorá prítomným vysvetlila cieľ a realizáciu projektu, ktorý po úspešnom ukončení bude financovaný z Eurofondov. Na celkovom finančnom náklade 21 362 € bude sa obec podieľať 5%. Priebežné financovanie do ukončenia projektu si zabezpečuje obec Krajné a Chrlice každý v 50% podiele. Projekt je určený na školský rok 2011 – 2012. Je to investícia do budúcnosti, do vzdelávania detí obidvoch škôl. Budú to súťažné aktivity na ZŠ s MŠ v Krajnom a  súťažné aktivity na Zš a Mš Brno – Chrlice, kde najúspešnejší žiaci v dvoch vekových kategóriách (35 žiakov) zúčastnia sa výmenných pobytov v partnerskej obci, s množstvom tvorivých aktivít počas pobytu.
Poslanci návrh jednomyseľne schválili. Ďalším bodom zasadania bolo schválenie mesačnej finančnej odmeny kontrolórke obce, čo poslanci jednomyseľne schválili. Hosťom z Chrlic boli venované knihy „Krajné v spomienkach“, zborník od Mgr. Zuzany Bielikovej (rodenej Valáškovej), ktorého krst, oficiálna prezentácia bude poslednú sobotu tohto mesiaca. Stretnutie bolo ukončené obedom a družnou besedou v reštaurácii Pizza Stop. Fotografie 1 až 9 je zo stretnutia v Chrliciach. Fotografie 10 až 41 sú zo zasadania obecného zastupiteľstva v Krajnom.

Ivan Gálik


Vytvorené: 6. 1. 2011
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2016 11:17
Autor: Správce Webu