#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

120 rokov hasičstva v Krajnom

120 rokov hasičstva v Krajnom

Sobota 12.7.2014 sa v obci Krajné niesla v duchu histórie, nakoľko miestny dobrovoľný hasičský zbor oslávil 120. výročie svojho založenia. Pri tejto príležitosti usporiadal aj I. ročník memoriálu Jána Dlhého, dlhoročného, obetavého člena a funkcionára zboru. Pred začiatkom podujatia delegácia položila vence k hrobom Jána Dlhého a Jána Ďuriša. Celé podujatie bolo rozdelené na dve časti. Slávnostná časť začala podaním hlásenia predsedom zboru, inšpektorom Bc. Pavlom Macúchom starostovi obce Ing. Vladislavovi Šustrovi. Za zvukov slávnostného pochodu nastúpila čestná stráž s historickou zástavou. Potom starosta obce privítal pozvaných hostí: prednostu Okresného úradu Myjava Ing. Juraja Bakoša, starostku družobnej obce Brno-Chrlice Bc. Ivanu Teleckú, generálneho sekretára DPO SR Vendelína Horvátha, čestného prezidenta DPO SR JUDr. Jozefa Minárika, predsedu OV DPO Nové Mesto nad Váhom Bc. Jozefa Smolinského, veliteľa OV DPO Myjava Dušana Michaličku, člena OV DPO Myjava Pavla Majtána, ako i všetky pozvané hasičské družstvá a v neposlednom rade aj všetkých účastníkov tejto spomienkovej slávnosti. Predseda zboru vo svojom úvodnom príhovore pripomenul založenie a históriu zboru. Na príhovor dostali priestor i hostia. Prvý sa ujal slova generálny sekretár Vendelín Horváth, ktorý poprial členom zboru ďalšie úspešné napredovanie vo svojej práci, odovzdal pozdrav od prezídia DPO SR a do rúk predsedu zboru odovzdal pozdravný list prezídia DPO SR. Nasledoval krátky príhovor starostky družobnej obce, v ktorom vyzdvihla úprimné a bratské vzájomné návštevy pri rôznych príležitostiach. Veliteľ OV DPO Myjava veľmi kladne hodnotil prácu zboru a tak tiež početné zastúpenie a prácu v orgáne OV DPO Myjava, zaželal veľa chuti do ďalšej práce a hlavne zdravia a vytrvalosti. Starosta obce poďakoval za aktívnu činnosť v prospech občanov a ako poďakovanie pripol pamätnú stuhu k 120. výročiu, k historickej zástave. Pamätnú stuhu k výročiu pripäla aj starostka družobnej obce, za bezhraničnú bratskú spoluprácu. Po tomto akte slávnosť pokračovala odovzdaním medailí oceneným členom. Generálny sekretár odovzdal predsedovi DHZ medailu za zásluhy pre zbor, Karlovi Nedbálkovi medailu za mimoriadne zásluhy a medailu za zásluhy veliteľovi zboru Jaroslavovi Batkovi a preventivárovi obce Vladislavovi Michalcovi. Najstaršiemu členovi DHZ Krajné – pánovi Štefanovi Kovárovi bol udelený Pamätný list a upomienkové predmety. Medaile za medzinárodnú spoluprácu III. stupňa následne odovzdal priateľom z družobnej obce a to starostke Bc. Ivane Teleckej, Ing. Vladimírovi Kučerovi, ktorý bol iniciátorom nadviazania družby s obcou Krajné, ďalej starostovi SDH Brno- Chrlice Leopoldovi Šromovi a veliteľovi SDH Brno- Chrlice Martinovi Prokešovi. Potom za zvukov slávnostného pochodu čestná stráž s historickou zástavou opustila stanovisko. Týmto aktom moderátori Miroslav Babják a Martin Šeďo, ktorí moderovali tieto slávnostné okamihy, prvú časť podujatia ukončili.
Zvučkou „Silencium“, bola otvorená druhá časť oslavy – memoriál Jána Dlhého. Úvodné slovo predniesol mladší technik Pavel Moravec, ktorý privítal rodinu po Jánovi Dlhom, v krátkosti predstavil hasičský život Jána Dlhého. Pavel Moravec je aj iniciátorom scenára tejto netradičnej súťaže. Oboznámil veliteľov súťažných družstiev s pravidlami súťaže a vyžrebovali poradie, v akom sa bude súťažiť. Nastal čas potrebný na prípravu vlastnej súťaže, ktorá bola rozdelená do troch disciplín - požiarny útok s vodou z prírodného zdroja vedený cez okno v bariére a výmenou „B“ hadice počas útoku, netradičná štafeta a hod hadice na cieľ. Súťažného zábavného popoludnia sa zúčastnilo päť už tradične pozvaných súťažných družstiev – DHZ Babulicov Vrch, DHZ Hrachovište, DHZ Matejovec, DHZ Stará Turá, družobný SDH Brno-Chrlice a domáci DHZ Krajné. V súťaži, ktorá prebiehala v priateľskej pohode nakoniec zvíťazilo domáce súťažné družstvo DHZ Krajné pred DHZ Matejovec a DHZ Hrachovište. Víťazom však boli všetky súťažné družstvá, pretože sa postarali o dobrú zábavu pre početnú divácku verejnosť. Na záver boli hasičské družstvá odmenené pohármi, diplomami a vecnými upomienkovými predmetmi. Rodine po Jánovi Dlhom bol udelený Pamätný list a upomienkové predmety.
Do neskorých večerných hodín na počúvanie a do tanca hrala ľudová hudba Šramel.

Karel Nedbálek
Fotografie: Pavol Moravec, Ivan Gálik


Vytvorené: 26. 7. 2014
Posledná aktualizácia: 14. 6. 2016 09:27
Autor: Správce Webu