#
#
#
#

Obsah

Pútavá beseda


V ZO JDS Krajné sme sa už niekoľko týždňov zaoberali myšlienkou uskutočniť besedu s významnou spisovateľkou nášho regiónu p. Annou Černochovou. Kontakt nám pomohla nadviazať Betka Obuchová - Lukáčová, rodáčka z Krajného, ktorá sa osobne pozná s p. Černochovou a bývajú v Novom Meste nad Váhom.
Dohodli sme sa dátum 13.11.2006, ktorý sa nám podarilo aj za pomoci obecného úradu uskutočniť.
Úvodom stretnutia Karel Nedbálek prečítal z knihy p. Černochovej ZÁHADNÝ POSOL poviedku KRÚTŇAVA, v ktorej opisuje skutočný príbeh jednej našej obyvateľky zo Žadovice. Potom sa rozhovorila spisovateľka, ktorá pútavo rozprávala o svojom detstve, žiackych a študentských rokoch, ale hlavne o svojej tvorbe.
V nej vzdáva úctu ľudu a pamiatkam Považia. Rozprávky, povesti, legendy a príbehy pútavo spracovala vo svojich publikáciách, ako sú Uličky našej mladosti, Tajomný kočiš, Záhadný posol. To sú spomenuté len niektoré z jej bohatej tvorby. Knihy A. Černochovej našli svojich čitateľov nielen doma na Slovensku, ale aj u zahraničných Slovákov v Rakúsku, Česku, Nemecku, Kanade a v ďalších krajinách. Spisovateľka je aktívna aj v publikačnej činnosti. Iste si viacerí čitatelia so záujmom prečítali spomienky na mlynárskeho majstra Michala Adameho pôsobiaceho v Krajnom, publikované v Kopaničiarexprese v januári 2006.
Zaujímavé a pútavé rozprávanie prebiehalo v príjemnej atmosfére. Spisovateľka nám do kroniky na pamiatku prvého stretnutia napísala nasledovné milé slová:
"Ďakujem Vám za milé prijatie. Dnešné popoludnie ma obohatilo o nové pocity, veľmi dobre som sa u Vás cítila. Prajem Vám všetkým veľa zdravia, lásky od najbližších, počas nadchádzajúcich predvianočných dní, nech sa Vám čítajú mnohé riadky v mojich knižočkách tak, ako by som ich písala iba pre Vás. Dovidenia pri ďalších akciách v rámci Jednoty dôchodcov. S úctou a láskou A. Černochová."
Na záver stretnutia sme vyslovili spoločné presvedčenie, že naše prvé stretnutie nebolo posledné.

Štefan Horák