#
#
#
#

Obsah

Obdobie 1. svetovej vojny


V Európe sa od začiatku 20. storočia formovali dva proti sebe stojace tábory mocností. Na jednej strane bolo Anglicko, Francúzsko, Rusko a Taliansko, na druhej strane Nemecko a neskôr sa pripojilo i Rakúsko - Uhorsko, ktoré chcelo rozšíriť svoj vplyv na Balkáne. K Nemecku sa pripojilo tiež Turecko.
Vojnu rozpútalo Rakúsko - Uhorsko povzbudzované Nemeckom po atentáte na následníka trónu Ferdinanda v Sarajeve útokom na Srbsko. Vojna sa mala skončiť rýchlym víťazstvom, ale nakoniec trvala 4 roky a zachvátila celú Európu. Bola vyhlásená 28. júla 1914. V tom čase sa v Krajnom práve mlátilo. Podľa mobilizačnej vyhlášky museli rukovať všetci muži do 40 rokov. Už na začiatku vojny sa ukázala neschopnosť velenia armády. Naša armáda mala obrovské straty. Skoro všetci Krajňanci rukovali do 73. pešieho pluku so sídlom v Trenčíne. Na dedinách sa začal pre potreby armády rekvirovať dobytok, najmä kone. V druhej vlne odviedli všetkých mužov do 50 rokov. V Krajnom zostali iba ženy, starci a deti. Na ženy s deťmi pripadla ťarcha hospodárenia. Začal byť nedostatok potravín, preto sa zaviedol prídelový systém na petrolej a múku. o všetkom rozhodoval notár Nozdrovický a jeho manželka. Bolestnou ranou pre tunajších veriacich bola rekvirácia zvonov pre potreby armády. Keď v roku 1917 vstúpilo do vojny USA, zmenil sa pomer síl v prospech dohodových mocností. Bolo už len otázkou času, kedy bude Nemecko a Rakúsko - Uhorsko porazené.
Na krajnianskej fare sa ja v ťažkých vojnových časoch zásluhou Bodického udržiaval národný život. Prichádzali sem nadaní študenti a vzdelávali sa v náboženskej i svetskej literatúre. V čase vojny pôsobili v Krajnom, ako kapláni Vladimír Roy (1915) a po ňom Štefan Krčméry (1916).
Hneď po vypuknutí vojny začali niektorí politici na čele za vytvorenie s T. G. Masarykom akciu za oslobodenie Čechov a Slovákov, za vytvorenie demokratického spoločného štátu. K tejto myšlienke sa od samého začiatku pridal košariský rodák Milan Rastislav Štefánik, ktorý už bol francúzskym občanom. Vynikajúce zásluhy si vydobyl Štefánik pri organizovaní légií vo Francúzsku, Rusku a v Taliansku. Pod ich pôsobením rozhodli sa dohodové veľmoci definitívne uznať vznik nového štátu Česko-Slovenska.
V priebehu novembra 1918 už bolo aj v Krajnom jasné, že Uhorsko sa neudrží. Z vojny sa vracali ostrieľaní frontoví vojaci, mnohí aj so zbraňami. Peklo vojny ich zbavilo povestnej slovenskej bázlivosti pred vrchnosťou. V Krajnom postŕhali všetky maďarské nápisy. Z dediny odchádzali slúžny, notár, žandári a všetci reprezentanti maďarského panstva. Aj dovtedajšie obecné zastupiteľstvo sa 5. novembra 1918 samo rozpustilo.
Na radu Bodického zriadili v obci 12-člennú stráž, ktorá dohliadala najmä na poriadok v dedine. Neskôr na zhromaždení pred obecným domom zvolili nové obecné predstavenstvo na čele s richtárom Jánom Zmekom zo Žadovice. V nasledujúcu nedeľu nové predstavenstvo zložilo v chráme prísahu a Bodický ich zaviazal k vernosti svojej slovenskej vlasti. Potom do Krajného prišli prví predstavitelia nového štátu četníci a začali robiť poriadky.


Zoznam padlých v I. svetovej vojne

Ján Kavický 2.9.1914
Pavol Vavák 3.11.1914
Ján Konečník 17.11.1914
Ján Bielčik 18.12.1914
Pavol Zeman 30.1.1915
Štefan Kahún 5.2.1915
Juraj Zmeko 11.3.1915
Ján Talába 19.3.1915
Ján Horák 26.3.1915
Karol Abel 14.5.1915
Martin Malý 4.6.1915
Martin šuba 16.6.1915
Ján Konkuš 19.6.1915
Ján Otruba-Šagát 24.6.1915
Pavol Koruna 1.7.1915
Martin Holota 3.7.1915
Štefan Plesník 2.8.1915
Ján Papulák 7.8.1915
Ján Kubíček 12.8.1915
Ján Janeka 9.9.1915
Ján Kubiš 18.10.1915
Martin Siváček 21.11.1915
Tomáš Holota 30.12.1915
Štefan Bielčik 1.1.1916
Daniel Manák 7.1.1916
Samuel Koruna 15.1.1916
Ján Klimek 15.2.1916
Ján Bajcar 18.2.1916
Pavol obuch 25.3.1916
Pavol Otrubčák 6.4.1916
Martin Sako 7.6.1916
Martin Medo 4.8.1916
Štefan Hrčka 8.9.1916
Ján Trgala 16.9.1916
Štefan Gavura 16.9.1916
Štefan Horák 1.10.1916
Daniel Kovár 4.10.1916
Ján Babulíc 9.10.1916
Pavol Papulák 11.11.1916
Ján Kovár 31.12.1916
Martin Sedlák 1.2.1917
Martin Macúch 12.5.1917
Martin Margeták 30.5.1917
Štefan Ševčík 31.5.1917
Tomáš Nebeský 17.6.1917
Pavol Talába 18.6.1917
Ján Janeka 1.7.1917
Pavol Vydarený 18.7.1917
Samuel Janeka 16.8.1917
Ján Čuvala 31.8.1917
Štefan Vavák (Januška) 9.10.1917
Daniel Vydarený 24.10.1917
Pavol Babinec 31.12.1917
Pavol Stupka 19.1.1918
Štefan Sako 30.1.1918
Ján Tomášech 16.5.1918
Štefan Klčovský 30.5.1918
Ján Otruba 17.6.1918
Pavol Vavák 29.6.1918
Štefan Hluchý 4.7.1918
Pavol Hutira 3.8.1918
Pavol Kolárik 31.8.1918
Pavol Plesník 28.9.1918
Martin Vavák 14.10.1918
Móric Jelínek
Filip Herz
Juraj Švancara
Martin Bumbál
Michal Kovár
Pavol Šmidák
Martin Tomka
Pavol Ďuriš-Frndák
Pavol Čerešňa
Samuel Čerešňa
Ján Gašparík
Karol Ábel
 

PhDr.Ján Lukačka, CSc: Krajné 1392 - 1992