#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stavanie májov v Krajnom

Stavanie májov v Krajnom

Ako sa stavali máje pred sto a viac rokmi, ako sa nestaval máj pred 70. rokmi (1942), píše kronikár obce Štefan Valášek v časti „Hasičský zbor v Krajnom“: - teraz sa zbor omedzuje len na jednu – dve tanečné zábavy do roka a doposiaľ staviaval obecný „máj“ naprostred dediny. Tento zvyk však už tohto roku zachovaný nebol – je vojna, preto asi. Až do Svetovej vojny bývalo zvykom, že každé na vydaj “pripravené – sa už povie i tu“ zasnúbené dievča dostalo od svojho mládenca pred obloky postavený olúpaný, aspoň dvadsať metrov vysoký štíhly smrek, ktorý bol označovaný „máj“-om. Májov bolo v dedine asi do 10. Stavaly sa večer a v noci pred 1.májom. Mládenci obyčajne z obecných hôr nedovolene si pomohli doniesť tieto smreky a potom s hudbou a patričným obradom (poklepávanie do taktu pri dvíhaní), pripravili najprv zvláštny vršiak zelený (na ktorý si každá dievka dala svoje ručníky na výzdobu a stuhy, fľašku ostrého tiež) a potom dvíhali, pričom bolo aj občerstvenie od domácich dievčaťa. A tak do rána boly všetky máje postavené – a stály až do konca mája – kedy (obyčajne v nedeľu šla muzika “od mája ku máju a tie boly „vytŕhané“, pričom (celé odpoludnie) bol pod každým májom aj tanec, počastovanie – a tak od mája k máju – a potom pokračovanie v krčme. - Azda z nedostatku smrekov si obec smreky hájila pozdejšie a len hasičom (alebo školám niekedy) máje dovolila, aby zpredané znich drevo slúžilo im na podporu pokladnice. (Prepis textu z Kroniky obce Krajné je v  pôvodnom znení, bez jazykovej a gramatickej korekcie).
Niečo, čo je opísané v texte je v súčasnosti podobné, mnohé veci sú iné, hlavne počty postavených májov. Ak mám správne informácie, také reprezentačné máje boli postavené tri. Dva dni pred termínom (podľa predchádzajúceho textu) postavili máj hasiči v Matejovci. Podľa termínu postavili máj hasiči v Krajnom, ale časove (večer, v noci) boli najzodpovednejší obyvatelia Žadovice. Aj posedenie pri vatre, účasť obyvateľov a zábava bola omnoho lepšia ako v dedine. Podľa úradne neoverenej informácie poslední odchádzali keď bolo slnko dosť vysoko, dávali pozor na pahrebu z vatry, aby vychladla a náhodou nespôsobila požiar. Fotografie zo stavania mája v Matejovci môžete vidieť na stránke www.matejovec.eu.

Ivan GálikVytvorené: 7. 5. 2012
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2016 11:29
Autor: Správce Webu