#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oslavy 620.výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné

Oslavy 620.výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné

Pod historickými zástavami spolkov obce Krajné, ktoré boli založené krátko po vzniku prvej ČSR a neskôr, prebehli 20.10.2012 oslavy 620.výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné. Oslavy organizované obcou Krajné v spolupráci so Základnou školou s materskou školou v Krajnom začali slávnostným zasadnutím obecného zastupiteľstva, spojené s oceňovaním a kultúrnym programom Pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné, obecné zastupiteľstvo a starosta obce udelili ocenenia: cenu obce Krajné za hospodársky a kultúrny rozvoj obce a jej propagáciu doma i v zahraničí, pri záchrane ľudských životov, majetku obce a jej občanov: Ivanovi Šestákovi, Jurajovi Plesníkovi, Martinovi Cibulkovi, Pavlovi Macúchovi, Vladimírovi Baranovi, Milanovi Medveďovi, Jozefovi Gerthoferovi, Družobnej, cezhraničnej obci z Českej republiky Mestskej časti Brno – Chrlice, zosnulému Štefanovi Dlhému, zosnulému evanjelickému farárovi Jánovi Eľkovi. Obec Krajné udelila cenu starostu obce Krajné za úspešnú a záslužnú činnosť v prospech obce: Ľudmile Cibulkovej, Alžbete Mockovej, Anne Ďurišovej, Viere Turanovej, Jánovi Konečnému, Rudolfovi Talábovi, Rastislavovi Sokolovi, Stanovi Gálisovi, Jozefovi Šóthovi, Ivanovi Janekovi, Štefanovi Mramúchovi, Milanovi Gajarovi, Vladimírovi Janekovi, Jánovi Kubusovi, Jánovi Sedílkovi, Štefanovi Bumbálovi, Jozefovi Šusterovi, Zite Kukučkovej, Zuzane Bielikovej, Jánovi Kubíčkovi, Viere Feriancovej, Petrovi Kaminskému, Ivane Michalcovej, Jánovi Otrubovi, Štefanovi Horákovi. K menám významných osobností, čestných občanov obce Krajné pribudlo ČESTNÉ OBČIANSTVO OBCE KRAJNÉ, prezidentovi Slovenskej Republiky Ivanovi Gašparovičovi. Slávnostnú atmosféru osláv vytvorili: mužský spevácky zbor Zvonica z družobných Chrlíc, cirkevný spevokol ECAV v Krajnom, spevácky zbor Hrachovienka a folklórny súbor Krajňanec, ktorý na záver venoval niekoľko piesní pánovi prezidentovi. Nakoniec prezident osobne gratuloval všetkým, ktorí boli ocenení cenou obce Krajné. Pán prezident si pozrel niektoré priestory pred tromi rokmi rekonštruovanej školy. Pozrel si výstavu poľovníckeho združenia Drieňovica, ktorú nainštalovali jej členovia v jednej učebni školy. Neoficiálne stretnutie pána prezidenta s občanmi pokračovalo v školskom klube.

Ivan Gálik


Vytvorené: 23. 10. 2012
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2016 11:25
Autor: Správce Webu