#
#
#
#

Obsah

600. ročnica


Pred vyše 600. rokmi podľa prvej písomnej zmienky, vznikla obec Krajné. Z tohto dôvodu sa vedenie obce rozhodlo takéto veľké jubileum osláviť. Oslavy trvali od začiatku marca do konca decembra. Na túto veľkú slávnosť sa pozvalo veľa ľudí - občania Krajného a ich príbuzní, pozvaní hostia, rodáci roztrúsení po Slovensku, či žijúci v zahraničí, ale i krajania žijúci v zámorí.


Jarná časť osláv

Jubilejné oslavy začali v sobotu 7. marca otvorením výstavy "Krajné 1392-1992" Bolo to v deň, na ktorý pripadla jubilejná šesť storočnica. Vo štvrtok 7. marca 1392 uhorský kráľ Žigmund vydal donačnú listinu na hradné panstvo Čachtice svojmu vernému Ctiborovi zo Ctiboríc. V tejto listine sa obec Krajné a niekoľko okolitých obcí spomína prvý krát. Je to najstaršia zmienka o obci.
Táto výstava obsahovala panely s vybratými textami z historickej literatúry, prehľady, súpisy, tabuľky, korešpondencie, fotodokumenty na 26 paneloch od donačnej listiny až po súčasnosť, rukopisy, staré knihy, súčastí kroja,... Ďalšími pozoruhodnosťami výstavy bol originál vydania cirkevných dejín spred 100 rokmi: Paulíny "Dejepis superintendencie nitrianskej "zväzok I., II., III., IV., daňové súpisy priezvísk a mien občanov Krajného z roku 1753, prehľad o stave dobytka a sedliackych hospodárstiev z roku 1661, rukopis a podpis ev. farára Pavla Štefánika a jeho príbuzných, jediný zachovaný výtlačok "Slovo Páně zustáva na věky", dokumenty o školstve učiteľoch od 1. polovice 19 storočia, cirkevné písomnosti z konventných konferencií, atď. Výstava v zhromaždených dokumentoch priblížila občanom 600-ročnú históriu obce. Občania sa mohli presvedčiť, že Krajné má svoju zaujímavú minulosť a bohaté tradície.

Symbolické položenie venca

 

 

 

 

 


     
       Symbolické položenie venca

Občania pokračovali 8. marca slávnostnými bohoslužbami v evanjelickom kostole v Krajnom. Bohoslužby slúžili pán biskup západného dištriktu Slovenskej ev. cirkvi Ján Antal, krajniansky rodák Branislav Kolény a miestny ev. farár Ivan Eľko.
Po skončení bohoslužieb sa veriaci, občania i hostia zhromaždili na nádvorí evanjelickej fary, kde sa stali svedkami odhalenia pamätnej tabule významných osobností slov. národného života, ktoré tu žili a tvorili. Je to vďaka Vilkovi Šulekovi, Jánovi Boorovi, Michalovi Bodickému, Vladimírovi Royovi, Štefanovi Krčmérymu.
Toto odhalenie sa skončilo piesňou "Kto za pravdu horí" a položením venčeka pod tabuľu. V ten deň sa oslavy skončili symbolickým položením venca za obec najstarším obyvateľom Krajného, ďalším vencom uloženým k pomníku Pavla Štefánika staršieho, k torzu pomníka učiteľa Michala Zatkalíka a posledným uložením venca na hrob rodičov a sestry Michala Bodického. Nakoniec sa zástup pobral do ev. kostola na nešporné bohoslužby.


Letná časť osláv

Letné oslavy sa začali 25. 6. 1992, ale ešte predtým sa konali rôzne prípravy na túto veľkú slávnosť. Do tejto prípravy sa zapojilo veľa občanov, športovcov, požiarnikov, poľovníkov. Vyasfaltovalo sa a osvietila plocha, ktorá slúžila ako amfiteáter, upravilo sa športové ihrisko, priviezli sa stoly, stoličky. K prípravám oslavy patrilo i znovuzrodenie a nacvičovanie súboru Krajňanec pod vedením pani uč. A. Kovárovej a V. Knapovej.

Alegorický sprievod

 

 

 

 

 


           
             Alegorický sprievod

Nastal čas osláv. Krajné bolo plné ľudí, ktorí sa prišli zúčastniť slávností. Pestrofarebné zástavky so 600-vkou tu viali ešte od jari. Vo štvrtok 25. 6. o 17.00 hod. začala letná časť osláv vernisážou výstavy "Krajné vo výtvarnom umení". Vystavovateľmi svojich obrazov boli akademický maliar Štefan Pavelka, učiteľ výtvarnej výchovy Branko Matyáš, učiteľ Jaroslav Kuliha a in memoriam Emil Kovár. Ich obrazy sa tematicky viazali ku Krajnému. Piatok 26.6. patril deťom. Po celý deň súťažili v rôznych športových disciplínách a pre menšie deti bola pripravená "Cesta rozprávkovým lesom". Tento deň sa ukončil diskotékou pre deti a mládež. Sobota 27. 6. bola jedným z najväčších dní osláv. Doobeda sa stretli hostia zo zahraničia s predstaviteľmi obce. Poobedie sa začalo alegorickým sprievodom, ktorý šiel od obecného úradu na ihrisko TJ. Za mládežou v krojoch, ktorá niesla emblém osláv, sa na koči symbolicky viezli v dobových kostýmoch B. Matyáš ako Žigmund a D. Nedorost ako Ctibor zo Ctiboríc.
Za nimi nasledoval voz so svadobčanmi a ľudovou hudbou, mládež v krojoch, baby - perinárky (členovia folklórneho súboru Krajňanec), školská mládež v športových úboroch, malí tanečníci spoločenských tancov v sprievode učiteľov. V slávnostnom sprievode niesli členovia cirkevného zboru staré spolkové zástavy z 20-tych rokov. Za nimi kráčali predstavitelia obce, hostia, postupne sa pridávali občania.
Hlavný program osláv začal blahoželaním moderátorky kultúrneho programu k jubileu všetkým obyvateľom Krajného, pozdravom kráľa Žigmunda a pána čachtického panstva Ctibora. Po slávnostnom príhovore starostu obce Emila Valáška sa konalo dvojhodinové pásmo folklórneho súboru Krajňanec. Tento súbor priblížil ľudové tradície, zvyky a kroj našich predkov. Po prestávke programu sa začal dlhý juniáles. Nedeľné ráno (28. 6.)sa nieslo v duchu slávnostných bohoslužieb snímaných slovenským rozhlasom. Prítomným sa prihovorila dcéra Vladimíra Roya pani Zora Belanová - Royová, sviatočnú kázeň predniesol pán farár Osuský. Nedeľné poobedie patrilo futbalovému turnaju. Všetky akcie osláv boli snímané videokamerou. Zo zostrihu vznikol dokument a súčasne i pamiatka na 600-ročnicu obce Krajné. Po letnej časti osláv sa uskutočnilo stretnutie dôchodcov - jubilantov s predstaviteľmi obce. Prvé stretnutie rodákov narodených v rokoch 1932 až 1942 sa vydarilo.
Takéto stretnutie sa koná pravidelne každý rok za hojnej účasti až podnes. Treťou výstavou v tomto roku bola výstava fotografii "Krajné vo fotografii", ktorá sa konala 20. novembra. Svoje fotografie do tejto výstavy poskytli akademický maliar Štefan Pavelka, Ivan Gálik, Ing. Štefan Kolník, Karol Blahuta a Peter Juhásik.
Najkrajšou bodkou za jubilejným rokom bol predvianočný koncert pripravený pracovníkmi bratislavského rozhlasu pod vedením Miroslava Dudíka. Program bol plný krásnych melódii slovenskej ľudovej hudby. Rok 1992 bol rokom osláv 600. výročia prvej písomnej zmienky o Krajnom. Pri tejto príležitosti bola vydaná kniha "Krajné 1392 - 1992". Autorom tejto publikácie je PhDr. Ján Lukačka CSc. Tento jubilejný rok bol pre každého účastníka osláv veľmi výnimočný. Každý si odniesol niečo pekné, čo ho bude bližšie priťahovať ku Krajnému.

SOČ SPŠE v Starej Turej šk.rok 1996/97 Iveta Valášková 3.E