#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výročná schôdza ZO SZPB v Krajnom

Výročná schôdza ZO SZPB v Krajnom

Základná organizácia Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov v Krajnom na výročnej členskej schôdzi 18.novembra 2008 zhodnotila svoju činnosť za uplynulé dva roky. Schôdzu otvoril a viedol tajomník organizácie Ján Ďuriš. Privítal hostí, zástupcov oblastného výboru SZPB, podpredsedu Ing. Vladimíra Repčíka, tajomníčku Annu Michalíkovú a PaedDr. Štefana Bumbála, ako aj ostatných členov ZO. Po zvolení návrhovej komisie podpredseda Milan Mocko podal správu výboru ZO o činnosti od poslednej výročnej schôdze. Organizácia má 50 členov, priemerný vek členov je 66 rokov, najstaršou členkou je 95 ročná Katarína Sadáková. Minútou ticha uctili si pamiatku členov, ktorí opustili ich rady v minulom a v tomto roku. Správu výboru o hospodárení predložila hospodárka Anna Ďurišová. Pán Repčík zdôraznil význam organizácie vzhľadom na hlasy neonacizmu, nacionalizmu na báze vojnového Slovenského štátu. Vyzdvihol význam omladzovania organizácií, kde ZO SZPB dokázala v posledných rokoch veľa urobiť. Pri tejto príležitosti boli odovzdané členské legitimácie novým členom. Zároveň bolo odovzdané uznanie organizácii aj obci za prácu, od oblastného výboru SZPB. Predseda návrhovej komisie Štefan Horák predniesol návrh na voľbu členov nového výboru ZO SZPB. Po diskusii a hlasovaní bol prijatý návrh na zloženie výboru z členov: Viera Drobná, Anna Haššanová, Štefan Janeka, Martin Moravec, Vlasta Przybylová a Ján Sedílek. Po porade členov nového výboru predstavil pán Repčík predsedu organizácie Jána Sedílka, poďakoval členom starého výboru, zvlášť pre nemoc neprítomnému predsedovi Jánovi Sedlákovi a ostatným prítomným členom výboru, za ich doterajšiu prácu. Pri príležitosti životného jubilea a záslužnú prácu hospodárky, bola oblastným výborom ocenená pani Ďurišová. Pán Horák predložil návrh na uznesenie z členskej schôdze, ktoré členovia schválili. Po skončení oficiálnej časti členskej schôdze konala sa prvá výborová schôdza nového výboru.

Ivan Gálik


Vytvorené: 18. 11. 2008
Posledná aktualizácia: 17. 6. 2016 23:06
Autor: Správce Webu