#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ján Ďuriš

Ján Ďuriš

21.8.2009 došlo na hradskej za Hodovcom a pred Svinovou k vážnej autohavárii doručovateľa pošty Jána Ďuriša. Vnútorné zranenia, ktoré utrpel boli nezlučiteľné so životom. Napriek veľkej snahe lekárov Nemocnice s poliklinikou na Myjave dňa 22.8.2009 v dopoludňajších hodinách svoj boj o život prehral.
Ján Ďuriš sa narodil 27. 6. 1955. po ukončení základnej školy v Krajnom, pokračoval v štúdiu na Strednom odbornom učilišti v Starej Turej, v odbore mechanik nastavovač. Po skončení štúdia pracoval v podniku Chirana Stará Turá ako mechanik zubných súprav. Po zriadení prevádzky v Krajnom sa presunul do rodnej dediny a pracoval vo svojej profesii naďalej. Keď sa prevádzka v Krajnom z organizačných dôvodov zrušila, začal pracovať na pošte v Krajnom ako poštový doručovateľ. Na novú profesiu si rýchlo zvykol a zostal jej verný až do konca.
Počas svojho života sa aktívne venoval futbalu, taktiež bol dlhoročným členom a neskôr veliteľom Dobrovoľného hasičského zboru v Krajnom. Ako poslanec obecného zastupiteľstva zúčastňoval sa na dôležitých podujatiach v obci aj mimo nej.
Odišiel nečakane, v najlepších rokoch, kedy by si mohol spoločne s rodinou užívať plody svojej celoživotnej práce, česť jeho pamiatke. Takto si na Janka spomíname.

Ivan Gálik