#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výročné valné zhromaždenie hasičov Krajného

Výročné valné zhromaždenie hasičov Krajného

Na začiatku nového ročného obdobia býva zvykom každého dobrého hospodára ohliadnuť sa za uplynulým obdobím. Aj v našom Dobrovoľnom hasičskom zbore (DHZ) Krajné sme na VVZ dňa 24.1.2009 bilancovali uplynulý rok 2008. Porovnávali sme plnenie úloh, ktoré sme si pred rokom postavili a nebolo ich málo. V konečnom hodnotení môžeme konštatovať, že akcie a úlohy sme splnili v maximálnej miere a tie, ktoré ostali nesplnené, neboli tak závažné, aby ohrozili činnosť zboru. Znova sme ich zapracovali do plánu hlavných úloh pre tento rok. Okrem iných dôležitých úloh, ktoré z plánu práce vyplývajú pre tento rok, je aj úloha pripraviť dôstojný priebeh oslavy 115.výročia založenia DHZ Krajné.
VVZ nieslo sa v priateľskom duchu a riadilo sa schváleným programom, v diskusii odzneli slová chvály, ale i kritiky. Chvála povzbudzuje a kritika učí, ako robiť ešte lepšie. Z prítomných hostí pozdravil naše rokovanie starosta obce Ing. Vladislav Šuster, ktorý poďakoval za prácu vykonanú pre obec a vyslovil podporu pri uskutočňovaní rôznych akcií zboru v rámci obce. Naše VVZ pozdravil aj delegát OV PO Myjava Vladimír Baran, ktorý tak isto tlmočil slova uznania za vykonanú prácu zboru v rámci okresu.
Jedným z bodov programu bolo aj ocenenie najstaršieho člena nášho zboru, čestného veliteľa a zaslúžilého hasiča Jána Dlhého, vernostnou stužkou za 60 ročné pôsobenie v DHZ Krajné. Prijatím uznesenia sme zakončili oficiálnu časť a nasledovalo malé občerstvenie.
Záverom je treba poďakovať všetkým aktívnym členom DHZ Krajné za prácu vykonanú v minulom roku a zaželať všetkým členom a ich rodinám pevné zdravie a novú chuť do ďalšej práce, aby vo svojich rodinách mali i naďalej podporu a porozumenie pre prácu v zbore. Na záver zaželajme zboru, aby sa rozrástol o novú mladú krv, toľko prepotrebnú pre zachovanie a udržovanie tradície trvajúcej už 115 rokov.

Za výbor DHZ Krajné
tajomník Karel Nedbálek


Vytvorené: 24. 1. 2009
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2016 11:32
Autor: Správce Webu