#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Ocenenie práce ZPOZ v Krajnom

Ocenenie práce ZPOZ v Krajnom

Pri príležitosti 20. výročia vzniku Združenia ZPOZ Človek – človeku v SR dostala naša obec „Ďakovný list“ od Ústrednej rady Združenia ZPOZ SR. Slávnostné podujatie Združenia ZPOZ Človek – človeku v SR, Metamorfózy života sa uskutočnilo 30.9.2011 vo Veľkej sieni Mestského úradu v Banskej Bystrici. Súčasná podoba ZPOZ sa datuje od 23.11.1991, kedy bola ustanovujúca celoslovenská konferencia združenia.
V Krajnom bol ZPOZ založený 17.1.1953 (str. 64), väčšina občanov ktorí sa zúčastnili obradov ZPOZ ešte za predchádzajúceho režimu, si ich s nostalgiou v dobrom spomína. Zvlášť jubilanti zlatých svadieb, ktorí mali sobáš ešte v starej budove, striebornú svadbu už v novej, súčasnej obradnej sieni. Hoci vzhľad siene sa za 35 rokov výrazne nezmenil, profesionálnejší prístup členov ZPOZ posunul úroveň obradov ďalej.
Z najvýznamnejších podujatí ZPOZ v Krajnom v tomto roku boli: 7.5.2011- uvítanie novonarodených detí, Karolíny Ďurišovej, Samuela Egrešiho, strieborná svadba manželov Zlaty a Ľuboša Buríkových a zlaté svadby manželov Emílie a Jána Hornáčkových, diamantová svadba manželov Ľudmily a Martina Cibulkových. Zlaté svadby sú vždy plné dojatia pri rozhovore, spomienkach. O to viac emócií sme prežili s manželmi Cibulkovými pri ich 60. výročí sobáša.
Smutným dňom pre občanov obce, najviac pre rodinu, príbuzných a priateľov bol deň 19.9.2011, kedy sme sa rozlúčili s Jozefou Matyášovou. Niečo viac ako po roku nasledovala cestu za svojim manželom. V dome smútku v mene všetkých zúčastnených rozlúčil sa so zosnulou starosta obce Ing. Vladislav Šuster, riaditeľ školy Mgr. Milan Medveď a členovia ZPOZ. Na mieste posledného odpočinku, pred uložením rakvy do hrobu rozlúčili sa za pedagogický zbor školy, riaditeľ Mgr. Milan Medveď za obec Mgr. Danka Marková. Na rozlúčku so zosnulou prišlo skutočne veľa občanov.
Ani oblačné počasie 8.10.2011 nepokazilo radosť z uvítania novonarodených detí, Tomáša Matyáša, Sofie Malej, zlatej a striebornej svadby manželov Anny a Karola, Miriam a Ľuboslava Bukovčanových, zlatej svadby manželov Vlasty a Jána Vydarených.
Pietna spomienka, „Pamiatky na zosnulých“ má dlhú tradíciu, 29.10.2011 konal sa už 23. slávnostný obrad. Účasť príbuzných na spomienke v porovnaní s minulými rokmi (pred r.2009) bola však menšia. Pri tomto obrade ZPOZ už dlhé roky spolupracuje so spevokolom ECAV v Krajnom a pánom farárom Novomestským.
Po dvoch týždňoch, 14.11.2011, sme sa opäť stretli na tomto trúchlivom mieste, aby sme sa rozlúčili s Annou Janekovou. Okrem piesní náboženskej pobožnosti nad jej otvoreným hrobom, odzneli aj smútkom zahalené piesne speváckej skupiny seniorov, Hrachovienky. Za organizáciu JDS Krajné sa so zosnulou rozlúčil Štefan Horák, predseda organizácie, aj člen nášho ZPOZu.

Ivan GálikVytvorené: 11. 12. 2011
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2016 13:28
Autor: Správce Webu