#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Stered PR Krajné

Stered PR Krajné

Stered PR Krajné s.r.o. stal sa stredobodom pozornosti zástupcov Európskej komisie a Ministerstva životného prostredia SR, ktorí spoločne so zástupcami regionálnych environmentálnych, poradenských a informačných centier si pozreli 15.6.2012 túto prevádzku v miestnej časti Podprehora. Konateľ spoločnosti Stered PR Krajné s.r.o., Ing. Juraj Plesník vo vstupnej hale privítal zástupcov, ktorím predstavil všetkých spolupracovníkov a pozvaných hostí. Prítomných oboznámil s históriou projektu, východiskových podmienok, postupného riešenia úloh aj problémov. Vyzdvihol podiel prác svojich partnerov a spolupracovníkov na riešení projektu. Vo výrobnej hale predstavil na situačnom pláne štruktúru prevádzky, proces výroby finálnych výrobkov od samotného začiatku, z dovezených odpadových surovín. Potom nasledovala samotná prehliadka pracujúcej linky, ktorá je v skúšobnej prevádzke. S funkciou zariadení, technologickým procesom výroby oboznámil technológ projektu Ing. Martin Foks. Na záver prehliadky oboznámil prítomných Ing. Miroslav Čižmárik s využitím finálnych výrobkov v praxi. Doplňujúce informácie nájdete na stránke spoločnosti a články (ďalší). Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného programu Životné prostredie. Reči o zťažených pracovných podmienkach, horko, smrad a podobné, sú neopodstatnené, hluk strojov, ktorý počujete na videu, je nasnímaný bez hlukovej izolácie, ktorá sa tam pred spustením riadnej prevádzky urobí. Stered PR Krajné bude významným podnikom pre zlepšenie ekologickej situácie na Slovensku.

Ivan Gálik