#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Výročná členská schôdza DHZ Krajné

Výročná členská schôdza DHZ Krajné

Výročná členská schôdza konala sa dňa 30.12.2011 v klubovni požiarnej zbrojnice DHZ Krajné. Schôdzu otvoril predseda DHZ Krajné, vrchný technik Bc. Pavol Macúch. Privítal všetkých zúčastnených, delegáta OV DPO Myjava vrchného inšpektora Dušana Michaličku, starostu obce Ing. Vladislava Šustera, ktorý je aj členom DHZ. Potom odovzdal slovo tajomníkovi zboru, staršiemu zbormajstrovi Karlovi Nedbálkovi, ktorý viedol jednanie VČS. Predniesol návrh programu, ktorý bol schválený bez pripomienok. V ďalšom jednaní boli schválené zmeny vo výbore, zvolený delegát okresného snemu a tiež zmeny v členskej základni. Diskutovalo sa hlavne o financovaní v zbore a možnosťou získať financie, ale aj o hlavných úlohách nadchádzajúceho roku. V diskusii odznela aj suma členského príspevku, ako i výška pre členov prispievajúcich. Okresný delegát vo svojom príhovore vysoko vyzdvihol prácu DHZ Krajné a to ako na poli spolupráce s ostatnými zbormi, tak i prácu s mládežou, hlavne pri organizovaní hry Plameň.
Veliteľ zboru starší technik Jaroslav Batka povýšil a ocenil aktívnych členov a jubilujúcim odovzdal stužky za vernosť zboru. Mladých hasičov ocenil ďakovnými listami za kladný prístup k práci v zbore. Po konečnom hlasovaní o návrhu uznesenia z VČS, predseda schôdzu ukončil poprial všetkým veselého Silvestra a do nového roku šťastie, zdravie a novú chuť do spoločnej práce. Na záver pozval prítomných na malé občerstvenie a posedenie v družnej debate.

Ivan Gálik


Vytvorené: 4. 1. 2012
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2016 11:29
Autor: Správce Webu