#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Činnosť ZPOZu za rok 2014

Činnosť ZPOZu za rok 2014

Blíži sa čarovný čas Vianoc, čas keď si ľudia sadajú k spoločnému stolu, aby si prejavili vzájomnú úctu a lásku. Spoločne prežité chvíle pohody, radosti a odpustenia sú tým najkrajším darčekom, ktorý si môžeme priať. Vianoce sú ako krásny sen, ktorý nás napĺňa radosťou. Vôňa tohto času do nás vnáša príjemné pocity, s ktorými sa chceme podeliť so svojimi blízkymi a drahými. A preto si tento sen vychutnajme plnými dúškami a pokúsme sa ho uchovať v našich srdciach. Mnohí z nás si určite spomenú na svojich blízkych, ktorí odišli za prácou do zahraničia alebo už nie sú medzi nami, aby sa mohli tešiť s nami. Zbor pre občianske záležitosti pri Obecnom úrade v Krajnom práve v tomto období, tak ako každý rok, bilancuje a hodnotí svoju prácu. V kalendárnom roku 2014 obsahovala naša práca celý život človeka od narodenia až po smrť - uvítanie detí do života sa konalo dňa 26. apríla 2014, uvítali sme 4 deti do života a dňa 25. októbra 2014 sa uvítalo do života 5 detí. V roku 2014 boli do kníh zapísané 4 uzavretia manželstva - dňa 17. mája 2014 sme zosobášili našich spoluobčanov Jiří Heráka a Irenu Kačányovú, dňa 24. mája 2014 sme sobášili občanov, ktorí nemajú v Krajnom trvalý pobyt a 2 sobáše boli cirkevné. Dňa 25. októbra 2014 sme oslávili i 25. výročie uzavretia manželstva - striebornú svadbu v sobášnej sieni Obecného úradu v Krajnom s Mgr. Dankou Markovou a jej manželom Pavlom Markom. V mesiaci október sme si uctili našich spoluobčanov nad 70 rokov, ktorým sme zasielali malú pozornosť vo forme stravných poukážok v hodnote 5 €. V neposlednej miere k činnosti ZPOZ patria aj posledné rozlúčky so zosnulými spoluobčanmi. V roku 2014 nás opustilo 28 našich spoluobčanov z toho so siedmimi sme sa rozlúčili občianskou rozlúčkou. Dva občianske pohreby sa konali pre bývalú občianku z obce Podkylava a našu bývalú spoluobčianku žijúcu v Alžírsku. Každý rok vždy 1. novembra v Dome smútku v Krajnom si spomíname na našich blízkych a spoluobčanov, ktorí zomreli počas roka a uctíme si ich pamiatku spolu s Evanjelickou cirkvou a. v. v Krajnom. Vianočné sviatky sú predovšetkým príležitosťou znovu si uvedomiť, ako sa navzájom veľmi potrebujeme, že ľudské dobro je tou najväčšou hodnotou života. Členovia ZPOZ v Krajnom prajú Vám šťastné a veselé prežitie vianočných sviatkov.

Bc. Miroslava Matejovičová
Fotografie Ivan Gálik, foto 37 až 59 RNDr. Ladislav Gergel


Vytvorené: 18. 12. 2014
Posledná aktualizácia: 13. 6. 2016 11:26
Autor: Správce Webu