#
#
#
#

Obsah

Vydarená výstava


V mesiaci októbri 2006 bola v zasadačke Obecného úradu Krajné otvorená Výstava plodov krajnianskych záhrad a ručných prác senioriek. Jej prvý ročník zorganizovala aktívna ZO Jednoty dôchodcov Slovenska. Cieľom výstavy bolo prezentovať práce krajnianskych senioriek. Vystavovali sa prekrásne ručné výšivky - obrusy, obrúsky, perinky, časti nášho kroja, vyšívané košele, vzorky paličkovaných čipiek. Tiež bol vystavený široký sortiment plodov našich záhrad a sadov, v ktorých seniori a seniorky sa s veľkou starostlivosťou a trpezlivosťou venujú pestovaniu kvetov, zeleniny a ovocia. Návštevníci, ktorých sme zaevidovali viac ako dvesto, mali čo obdivovať. Výstavu navštívili aj deti z miestnej materskej školy, ktorým organizátori venovali obrovskú tekvicu od p. Cibulku a všetko vystavované ovocie, ako aj žiaci zo Základnej školy v Krajnom, ktorí sa presvedčili, že pracovité ruky ich starých mám dokážu vytvoriť krásne a hodnotné veci. Na výstavke bolo vystavených viac ako 250 exponátov.
Za úspech výstavy treba poďakovať všetkým, ktorí sa na jej realizácii podieľali. Hlavnou aranžérkou bola p. Kollárová, ktorá poskytla aj rôzne dekoračné materiály.
Najviac exponátov a potrebného materiálu poskytla p. A. Dlhá, ďalej K. Kubaláková, O. Lukáčová, B. Pavelková, Vydarená, K. Nedbálek, A. Janeková, manž. Janekoví Vl. a Št., ako aj celá rada ďalších naších seniorov a senioriek, ktorí poskytli veľa exponátov a materiálu na vystavenie.
Záujem o výstavu nás zaväzuje k tomu, aby sme za účasti a aktivity aj ďalších občanov v takýchto a podobných aktivitách pokračovali. Zárukou úspechu je záujem a aktivita krajnianskych seniorov a senioriek.

Štefan Horák