#
#
#
#

Obsah

Zákazky podľa zákona

 

Číslo
zákazky
Dátum
zverejnenia
zákazky
Predmet
zákazky
Dátum /termín/
zadania zákazky
(uzavretia zmluvy
Kontaktná
osoba verejného
obstarávateľa,
Č. tel.: , e-mail *
Poznámka
 569/2013  23.9.2013 Revízie plynových zariadení v majetku  obce Krajné  13.11.2013  032/7408521  
 105/2014  12.2.2014 Územný plán obce Krajné – zmeny a doplnky č.1  24.2.2014  032/7408521  
 105-1/2014 10.3.2014 Územný plán obce Krajné – zmeny a doplnky č.1 – obstaranie územnoplánovacích podkladov  31.3.2014  032/7408521  
 147/2014  4.3.2014 Nakladanie s odpadmi na území obce Krajné  31.3.2014  032/7408521