#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2011

Prijaté faktúry

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č. 5002487169, združené poistenie majetku (PDF) Stiahnuté: 264x | 03.01.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, poistná zmluva č.6810703792 , poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkou motorového vozidla (PDF) Stiahnuté: 216x | 03.01.2012

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku č.zmluvy 5003006312 (PDF) Stiahnuté: 195x | 21.04.2011

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku, č.zmluvy 5003247132 (PDF) Stiahnuté: 212x | 21.04.2011

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku, poistná zmluva č. 5003006312 (PDF) Stiahnuté: 221x | 07.10.2011

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, Združené poistenie majetku, poistná zmluva č. 5003006312 (PDF) Stiahnuté: 199x | 12.07.2011

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, združené poistenie majetku, poistná zmluva č. 6807750520 (PDF) Stiahnuté: 249x | 29.07.2011

Komunálna poisťovňa, a.s. Bratislava, združené poistenie majetku, poistná zmluva č. 5002487169 (PDF) Stiahnuté: 247x | 22.09.2011

Komunálna poisťovňa,a.s. Banská Bystrica zodpovednosť za škodu spôsobenú motorovým vozidlom č. zmluvy 6802456648 (PDF) Stiahnuté: 214x | 01.06.2011

Opravná faktúra č. 7120725354, Západoslovenská energetika, a.s. Bratislava, elektrická energia budova Obecných služieb (PDF) Stiahnuté: 239x | 18.03.2011

Platobný výmer č. 632 2010 na úhradu členského na rok 2011 Združenie miest a obcí Slovenska, Bratislava (PDF) Stiahnuté: 223x | 19.01.2011

Poistné Allianz – Slovenská poisťovňa, a.s. Košice, poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou (PDF) Stiahnuté: 279x | 16.12.2011

Poistné č. poistnej zmluvy 6802456648, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica, zodpovednosť za škodu spôsobenú motorovým vozidlom (PDF) Stiahnuté: 742x | 07.09.2011

Poistné za motorové vozidlá, Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica (PDF) Stiahnuté: 208x | 07.03.2011

Preddavková faktúra č. 100177616, Slovenská pošta, a.s. Banská Bystrica, za časopisy (PDF) Stiahnuté: 209x | 09.06.2011

Predfaktúra č. 2119001024, Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, za Zbierku zákonov (PDF) Stiahnuté: 203x | 06.04.2011

Úhrada členského príspevku na rok 2011 Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia (PDF) Stiahnuté: 219x | 19.01.2011

Zálohová faktúra č. 20119003110, Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, preddavok Zbierka zákonov (PDF) Stiahnuté: 202x | 28.09.2011

Zálohová faktúra č. 2110345358, Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, preddavok za Finančného spravodajcu 2012 (PDF) Stiahnuté: 205x | 30.11.2011

Zálohová faktúra č. 2110361897, Poradca podnikateľa, s.r.o. Žilina, preddavok za Zbierku zákonov 2012 (PDF) Stiahnuté: 226x | 30.11.2011

Stránka