#
#
#
#

Obsah

Faktúry, zmluvy a objednávky 2011-2016

Rok 2013

Prijaté faktúry

Regionálne združenie miest a obcí Stredného Považia Trenčín, úhrada členského na rok 2013 (PDF) Stiahnuté: 226x | 03.01.2013

Úhrada členského na rok 2014 ZMOS (PDF) Stiahnuté: 162x | 09.12.2013

Uhradenie členského príspevku na rok 2013 Združenie zborov pre občianske záležitosti Človek človeku v Slovenskej republike, Banská Bystrica (PDF) Stiahnuté: 419x | 22.02.2013

Zálohová faktúra č. 20296, Stavmat in, s.r.o. Malacky, záloha na dlažbu (PDF) Stiahnuté: 269x | 12.06.2013

Zálohová faktúra č. 5590013522, IVES Košice, služba technickej podpory počítačových programov (PDF) Stiahnuté: 166x | 03.07.2013

Zálohová faktúra č. 5913041582, Poradca podnikateľa, Žilina, preddavok na Zbierku zákonov ročník 2013 (PDF) Stiahnuté: 187x | 26.07.2013

Zálohová faktúra č. 8400074797, Distribúcia SPP, a.s. Bratislava, poplatok za pripojenie  k plynovému vedeniu (PDF) Stiahnuté: 160x | 19.07.2013

Združenie Zborov pre občianske záležitosti človek človeku v SR, Banská Bystrica, členský príspevok na rok 2014 (PDF) Stiahnuté: 192x | 16.12.2013

Odoslané faktúry

Faktúra č. 13001, spotreba plynu v roku 2012 v zdravotnom stredisku s.č. 97 (PDF) Stiahnuté: 154x | 25.06.2013

Faktúra č. 13003, náklady na prevádzku budovy s.č. 52, plyn, vodné, stočné 2012 (PDF) Stiahnuté: 168x | 25.06.2013

Faktúra č. 13004 prefakturovanie nákladov na prevádzku budovy 2010(PDF) Stiahnuté: 147x | 25.06.2013

Faktúra č. 13005 prefakturovanie nákladov na prevádzku budovy 2011 (PDF) Stiahnuté: 146x | 25.06.2013

Faktúra č. 13006 prefakturovanie nákladov na prevádzku budovy 2012 (PDF) Stiahnuté: 154x | 25.06.2013

Faktúra č. 13007, nájom pozemku p.č. 4250 za I.polrok 2013 (PDF) Stiahnuté: 160x | 25.06.2013

Faktúra č. 13008 údržba budovy (PDF) Stiahnuté: 149x | 25.06.2013

Faktúra č. 13009, vyhlásenie v miestnom rozhlase (PDF) Stiahnuté: 145x | 25.06.2013

Faktúra č. 13010 prenájom sály v PZ v Matejovci (PDF) Stiahnuté: 167x | 25.06.2013

Faktúra č. 13011 za požičanie rebríka (PDF) Stiahnuté: 155x | 25.06.2013

Faktúra č. 13012 vyhlásenie v miestnom rozhlase (PDF) Stiahnuté: 188x | 25.06.2013

Faktúra č. 13013 náklady na PHM január – marec 2013 (PDF) Stiahnuté: 179x | 25.06.2013

Stránka