#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Číslo faktúry
Popis plnenia
Cena * Dodávateľ
Odberateľ
02.01.2019

4591070940

pohonné hmoty

562,16 EUR

Slovnaft, a.s. Bratislava

Obec Krajné

02.01.2019

6181638

materiál

220,80 EUR

MET AGRO Trebatice

Obec Krajné

02.01.2019

2476421712, 2476380160, 2476399956, 2476441227, 24

telefónne poplatky

98,88 EUR

Orange Slovensko, a.s. Bratislava

Obec Krajné

21.12.2018

20180312

práce žeriav

126,00 EUR

Miloslav Kvasnica - STOGAT

Obec Krajné

21.12.2018

2181903514

dobropis k fa 2181130175

-10,56 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

21.12.2018

6861361341

nájomné za fľaše

41,04 EUR

Messer Tatragas, s.r.o. Bratislava

Obec Krajné

20.12.2018

2018/09

vypracovanie územnoplánovacích informácií podľa platného ÚPN-O Krajné za rok 2018

300,00 EUR

Ing. arch. Vladimír Krušinský

Obec Krajné

20.12.2018

OF2018063

prenájom spevnenej plochy

48,00 EUR

Poľnohospdárske družstvo Krajné

Obec Krajné

20.12.2018

20181484

pracovné odevy

117,40 EUR

Renta - Viskup Ján, Myjava

Obec Krajné

19.12.2018

6810734361

združené poistenie majetku

313,88 EUR

Komunálna poisťovňa, a.s. Banská Bystrica

Obec Krajné

19.12.2018

801382029

predplatné Kopaničiar expres na rok 2019

25,10 EUR

Slovenská pošta, a.s.

Obec Krajné

19.12.2018

9180624

školenie k programu WinCITY registratúra

96,00 EUR

TOPSET Solutions, s.r.o. Stupava

Obec Krajné

19.12.2018

1800000645

vodné s.č. 255

96,60 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

19.12.2018

1800000646

vodné s.č. 453

15,12 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

19.12.2018

1800000647

vodné, stočné s.č. 263

29,64 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

19.12.2018

1800000648

vodné s.č. 97

22,68 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

19.12.2018

1800000649

vodné s.č. 159

16,80 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

19.12.2018

1800000650

vodné, stočné s.č. 1038

257,40 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

19.12.2018

1800000651

vodné, stočné s.č. 52

87,36 EUR

SLV, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

19.12.2018

180101954

tabuľky na klzisko

41,40 EUR

štúdio TEXO, spol, s.r.o.

Obec Krajné

18.12.2018

2018/071

pracovné pomôcky

30,02 EUR

Ján Matis, REKREA

Obec Krajné

17.12.2018

ODBRO18110907

odber kuchynského odpadu

36,00 EUR

INTA, s.r.o.

Obec Krajné

17.12.2018

511002678

poistenie za škodu spôsobenú prevádzkovou činnosťou

77,26 EUR

Allianz - Slovenská poisťovňa, a.s. Kočice

Obec Krajné

17.12.2018

2181903492

dobropois k fa 2181130111

-160,80 EUR

SOZA, Bratislava

Obec Krajné

14.12.2018

1811045

stavebné práce - "Rekonštrukcia chodníka a verejného priestranstva pred PZ Krajné"

10 465,62 EUR

STAS, s.r.o.

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: