#
#
#
#

Obsah

Rozšírené hľadanie
Dátum zverejnenia Názov
Číslo zmluvy
Cena * Zmluvné strany
05.02.2019

Nájomná zmluva

2/2019

578,96 EUR

LIPOVEC, s.r.o. Krajné

Obec Krajné

05.02.2019

Kúpna zmluva

5022019

112,85 EUR

Emília Ďurišová, Anna Havlasová

Obec Krajné

07.02.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML. 2019/003

16,60 EUR

Ing. Samuel Bumbál

Obec Krajné

07.02.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML 2019/004

16,60 EUR

Ing. Samuel Bumbál

Obec Krajné

07.02.2019

Zmluva o poskytovaní verejných služieb

1-272638878358

48,00 EUR

Slovak Telekom, a.s. Bratislava

Obec Krajné

07.02.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML 2019/010

16,60 EUR

Jana Krahulcová

Obec Krajné

15.02.2019

Zmluva o zabezpečení poskytovania stravovania pre zamestnancov

06022019

0,00 EUR

DOXX - Stravné lístky, spol. s r.o.

Obec Krajné

15.02.2019

Zmluva o dielo

3

120,00 EUR

QM Slovakia, s.r.o.

Obec Krajné

19.02.2019

Nájomná zmluva

1/2019

640,96 EUR

TBS, a.s.

Obec Krajné

22.02.2019

Kúpna zmluva

22022019

1 111,00 EUR

Michal Kopecký

Obec Krajné

22.02.2019

Dodatok k Zmluve o zriadení Spoločnej obecnej úradovne

02012019

0,00 EUR

Mesto Myjava

Obec Krajné

25.02.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2019/011

16,60 EUR

Katarína Turková

Obec Krajné

25.02.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2019/012

16,60 EUR

Katarína Turková

Obec Krajné

13.03.2019

Zmluva

1010042019

0,00 EUR

Kopaničiarska odpadová spoločnosť, s.r.o. Kostolné

Obec Krajné

08.04.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2019/014

33,20 EUR

Pavol Blanár

Obec Krajné

09.04.2019

Zmluva o dielo

20/2019

490,00 EUR

RRA NOVOZÁMOCKO, Nové Zámky

Obec Krajné

16.04.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML.2019/015

49,80 EUR

Vladimír Michalec

Obec Krajné

16.04.2019

Nájomná zmluva o nájme hrobového miesta

ZML. 2019/016

33,20 EUR

Elena Ušiaková

Obec Krajné

30.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39 404

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Krajné

30.04.2019

Zmluva o poskytnutí dotácie z prostriedkov DPO SR

39 405

3 000,00 EUR

Dobrovoľná požiarna ochrana SR, Bratislava

Obec Krajné

02.05.2019

Zmluva o zbere a zhodnotení odpadu

02052019

0,00 EUR

TextilEco, a.s.

Obec Krajné

03.05.2019

Kúpna zmluva

29042019

299,70 EUR

Ivan Kubica

Obec Krajné

10.05.2019

Kúpna zmluva

10052019

74,00 EUR

Pavol Marônek

Obec Krajné

10.05.2019

Kúpna zmluva

11052019

53,65 EUR

Ján Nebeský

Obec Krajné

15.05.2019

Kúpna zmluva na pozemok

15052019

70,30 EUR

Miroslav Mihočka

Obec Krajné

* Uvedená cena je konečná. V prípade, že je zmluvná strana platcom DPH, je cena uvedená vrátane DPH.

Stránka: