#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Cezhraničné priateľstvá

Cezhraničné priateľstvá

Obec Krajné a městká část Brna - Chrlice už dlhší čas rozvíjajú svoje priateľské vzťahy. Veľakrát sa nielen zástupcovia obcí, ale aj miestnych spolkov a samotní občania stretli pri priateľských aktivitách. Či už to bolo stretnutie poľovníckych združení, stretnutia futbalistov, seniorov, alebo obecných dobrovoľných hasičských zborov. Od r. 2005 sa začali výmenné aktivity medzi DHZ z Krajného a zásahovou jednotkou SDH Brno - Chrlice. Tradične sa krajňanskí hasiči zúčastňujú memoriálu Leopolda Šroma v družobnej obci Brno - Chrlice a chrlickí hasiči súťaže „Krajnianska prúdnica“. DHZ Krajné má výbornú spoluprácu so Základnou školou v Krajnom. Pravidelne sa zúčastňuje osláv Dňa detí a predvádza ukážkové cvičenie mladých hasičov. Priateľstvo a partnerstvo spečatili zástupcovia obcí svojim podpisom dňa 16.9. 2006 na radnici v Chrliciach. Zúčastnili sa ho zástupcovia podpisujúcich strán, zástupca mesta Brna a delegácia družobného rakúskeho mesta Laa. V školskom roku 2011/2012 sa po prvýkrát stretli aj deti krajnianskejchrlickej základnej školy. Cieľom mikroprojektu Tancuj, maľuj, spievaj, cez hranice snívaj bolo nadviazať partnerstvo medzi žiakmi prostredníctvom výmenných pobytov, so zameraním na voľnočasové aktivity. Zvýšiť jazykovú kompetenciu žiakov v slovenskom a českom jazyku, podporiť vytváranie osobných kontaktov medzi žiakmi a učiteľmi. Hlavnou myšlienkou projektu bolo aktívne zapojenie detí slovenskej a českej obce do tvorby vlastného kultúrneho programu v česko - slovenskom pohraničí. V novembri roku 2011 sa v obci Krajné, ale aj na českej strane hranice – v obci Brno – Chrlice uskutočnili národne umelecké súťaže žiakov základných škôl v oblasti hudby, tanca, divadla a literárneho a výtvarného umenia. Najšikovnejšie deti z oboch škôl vytvorili ucelené umelecké, česko – slovenské pásmo, s ktorým sa predstavili verejnosti. Po prvýkrát vystúpili slovenské a české deti v Krajnom, v období predvianočných príprav, počas Adventu. České deti prišli do Krajného na návštevu – na výmenný dvojdňový pobyt. Okrem toho, že predviedli Krajňancom svoje nadanie, talent a schopnosti, oboznámili sa so slovenskou obcou a jej okolím. Krajňanská škola zas pre nich pripravila tvorivé dielne, kde vyrábali rôzne veci z prírodných materiálov – slamy, hliny, papiera. Vyrobené darčeky si odniesli ako spomienku na návštevu v Krajnom, alebo ich podarovali svojim najbližším, spolužiakom, ktorí sa návštevy v Krajnom nemohli zúčastniť. Zároveň sa počas svojho pobytu oboznámili so zvykmi, obyčajami a ľudovými remeslami krajnianskeho regiónu. Súčasťou celého programu bola aj vernisáž – otvorenie výstavy výtvarných dielok českých a slovenských detí, ktorá v roku 2012 poputovala do partnerskej obce – do Chrlíc. V júni roku 2012, slávila partnerská obec, Brno - Chrlice tzv. Krojované slávnosti. Slovenské deti odcestovali na výmenu do Chrlíc, aby tam prezentovali svoje nadanie a talent a pripravili pre verejnosť vystúpenie - umelecké pásmo, spolu so svojimi českými kamarátmi. Českí partneri vzali slovenských žiakov na výlet do svetoznámej priepasti Macocha, kde sa plavili loďkami po podzemnej riečke Punkva.
 

Financovanie projektu:
Celkový rozpočet mikroprojektu 21 367,90
Spolufinancovanie zo zdrojov EÚ 18 162,71
Spolufinancovanie zo štátneho rozpočtu 2 136,79
Spolufinancovanie z rozpočtu obce 1 068,40


Prínosy projektu: Mikroprojekt prispel k odstraňovaniu jazykovej bariéry medzi deťmi, k vzájomnému spoznávaniu kultúr a slovenského a českého regiónu. V rámci spoločného umeleckého pásma sa deti a mládež oboznámili s literárnymi dielami slovenských aj českých autorov (prednes poézie a prózy), s ľudovou piesňou, folklórom a miestnymi zvykmi a obyčajami. Počas realizácie tvorivých dielní spoznali miestne remeslá a porovnávali miestne tradičné spôsoby výroby remeselných výrobkov ako aj použitie rôznych vzorov (výroba keramiky, výrobky zo slamy, výroba a zdobenie medovníkov a pod.). Vytvorené umelecké pásmo, ako aj výstava výtvarných diel bolo výsledkom spolupráce slovenských a českých detí a bolo prezentované na oboch stranách hranice. Nielen deti základných škôl a učitelia, ale aj široká verejnosť regiónov sa oboznámila s kultúrnymi a spoločenskými tradíciami svojich cezhraničných partnerov.
Fotografie sú zo stretnutia deti v Chrliciach 22. - 24.6.2012. Stránka je spracovaná z materiálov manažérky projektu Danky Palkechovej.


Vytvorené: 7. 10. 2012
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2016 11:39
Autor: Správce Webu