#
#
#
#

Navigácia

Odoslať stránku e-mailom

Obsah

Oslavy 620.výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné, záverečná časť

Oslavy 620.výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné, záverečná časť

Keď sa podarí ukončiť nejaké väčšie dielo, je dobré v pokoji, bez časovej tiesne zhodnotiť všetky etapy diela. Aj keď oslavy 620.výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné nemôžeme rozsahom porovnať s oslavami 600 ročnice, budú mať v kronike našej obce významné miesto. Hlavne občanom, ktorí si prevzali ocenenia, zostane tento deň dlho v pamäti. Z rozpačitých úvah, či organizovať oslavy, po prieskume podpory v spoločenských organizáciách obce, vedenie obce prijalo myšlienku usporiadať oslavy. Vychádzali aj z informácií, že pri príležitosti 620. výročia prvej písomnej zmienky organizujú oslavy aj iné obce, ktoré patrili pod čachtické panstvo, ale aj ktoré patrili pod iné, spomínané v historickom dokumente. V čase nášho rozhodovania už oslávili: Lubina, 4.augusta, Vaďovce, 18.augusta, boli pripravené Častkovce na 15.september a Stará Turá na 22. september. Obecné zastupiteľstvo na svojom zasadnutí 30.8.2012 za širokej účasti predsedov, alebo zástupcov organizácií, prijali v uznesení termín našich osláv na 20. a 21.10.2012. Súčasťou osláv, hlavným bodom programu bolo oceňovanie občanov a významných osobností, ktorí pomáhajú a reprezentujú obec. Na porade kultúrnej komisie 11.9.2012 boli detailnejšie rozpracované úlohy a program osláv, dohodnuté vystúpenia súborov Krajňanec, Hrachovienka, spevokolu ECAVZvonice. Na ďalšej porade 25.septembra, bol upresnený program, hlavne informácia o účasti prezidenta Slovenskej Republiky, ako najvyššie oceneného, čestným občianstvom. Na poslednej porade 15.októbra bol doladený scénar osláv. (fotografie 1 až 10)
Ako prebiehali oslavy dokumentujú textové a fotografické informácie Oslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci KrajnéOslavy 620. výročia prvej písomnej zmienky o obci Krajné, 2.časť , ku ktorým teraz pribudli video dokumenty, ktoré dopĺňajú celkový obraz osláv.
Predstavitelia obce Krajné ďakujú všetkým, ktorí prispeli k úspešnému priebehu osláv. Najviac práce na tvorbe scénara a sprievodných textov urobila predsedkyňa kultúrnej komisie Danka Marková, textovými podkladmi pomohli Miroslava Matejovičová a  organizačným úsilím, koordináciou jednotlivých zložiek, starosta Vladislav Šuster, prednostka Jana Hudecová, Andrea Batková, Jarmila Slezáková, Ľubomír Galiovský, Miloš Kment. Úsilím celého kolektívu Základnej školy s materskou školou v Krajnom podarilo sa oslavy úspešne zvládnuť. Spoločné poďakovanie a ďakovné listy Obecného úradu v Krajnom dostalo 12 organizácií a jednotlivcov. Každá organizácia nech rozmení tieto poďakovania na drobné, poďakuje svojim členom podľa ich podielu.
Dodatočne boli odovzdané ocenenia občanom ktorí sa nemohli zúčastniť osláv.

Ivan Gálik


Vytvorené: 12. 11. 2012
Posledná aktualizácia: 16. 6. 2016 11:26
Autor: Správce Webu